Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Texclad 2

Texclad 2

Opis

TEXCLAD 2 to smar plastyczny o czarnym odcieniu zestawiony przy udziale mineralnego oleju bazowego zagęszczanego mydłem wapniowym stabilizowany wodą oraz specjalnie dobranych stałych dodatków smarnościowych w postaci grafitu i dwusiarczku molibdenu.

Zalety
TEXCLAD 2 powinien być stosowany wszędzie tam gdzie zawartość bitumów jest problemem środowiskowym. Produkowany jest na bazie oleju mineralnego o wysokiej lepkości, wzbogaconego stałymi dodatkami smarnościowymi w celu zagwarantowania doskonałej smarności w ciężkich warunkach pracy. Smar TEXCLAD 2 charakteryzuje się niespotykaną odpornością na wymywanie wodą oraz doskonałą adhezją do elementów otwartych przekładni nie powodując zjawiska łuszczenia czy też grudkowacenia.
Smar TEXCLAD 2 minimalizuje zużycie współpracujących elementów poprzez tworzenie mocnego i trwałego filmu smarowego. Zawartość stałych środków smarnych (grafitu: ok. 22% i dwusiarczku molibdenu: ok. 3%) gwarantuje niezawodność smarowania nawet w najcięższych warunkach pracy.

Zastosowanie
Smar plastyczny TEXCLAD 2 jest zalecany do smarowania obrotnic siodłowych i otwartych przekładni maszyn budowlanych, prowadnic masztów wózków widłowych, elementów przeniesienia napędu w stalowniach, przekładni młynów kulowych i dużych przekładni walcowych, gdzie wycieki oleju stanowią problem.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
18l

Smar TEXCLAD 2 spełnia następujące wymagania:
DIN 51502 MF 2 C-10 / KF 2 C-10
ISO 6743-09 L-XAAIB2

TEXCLAD 2 Jednostka Wartość
Klasa konsystencji NLGI 2
Penetracja po ugniataniu (60 cykli) 1/10 mm 265-295
Temperatura kroplenia °C 106
Lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C mm2/s > 1000
Zawartość dodatków stałych (grafit + dwusiarczek molibdenu) % 25
Zakres temperatur stosowania:
n minimalna,
n maksymalna

°C
°C

- 10
+ 60
Oznaczenia kodowe - 01956

* - pola wymagane