Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Texando FO 20

Texando FO 20

Opis

TEXANDO FO 20 to smar plastyczny zestawiony przy udziale rafinowanych rozpuszczalnikowo mineralnych olejów bazowych i zagęszczany kompleksowymi mydłami wapniowymi. Zawiera starannie dobrany pakiet dodatków przeciwutleniających i przeciwkorozyjnych. Wyróżnia się szczególnie szerokim zakresem temperatur pracy i wysoką odpornością na działanie wody, zarówno wrzącej jak i lekko kwaśnych lub lekko alkalicznych roztworów. W całym zakresie temperatur użytkowania zapewnia ochronę przed nadmiernym zużyciem wynikających z zastosowania systemu mydeł kompleksowych. Przyczynia się do obniżenia tarcia pomiędzy elementami tocznymi i klatką łożyska.

Zalety
Smar TEXANDO FO 20 posiada takie walory użytkowe jak:

  • doskonała odporność na działanie wody, zarówno wrzącej jak i lekko kwaśnych lub lekko zasadowych roztworów wodnych
  • bardzo dobra smarność oraz przyczepność
  • bardzo dobra pompowalność i odporność na utlenianie
  • dobre właściwości uszczelniające
  • wielofunkcyjność
  • odporność na działanie wysokich temperatur

Zastosowanie
Smar plastyczny TEXANDO FO 20 polecany jest przede wszystkim do smarowania maszyn i agregatów, w których występują duże obciążenia cieplne. Może być używany w przemyśle cementowym do smarowania łożysk wałów w piecach Lepol, w hutach żelaza i stalowniach do smarowania łożysk pieców obrotowych, łożysk ślizgowych i tocznych nawiewni, dźwigów, żurawi itp.; w stalowniach i młynach obrotowych do smarowania łożysk rolkowych napędów, w odlewniach pracujących w procesie ciągłym i innych podobnych zastosowaniach; także w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych do smarowania kalandrów, gorących pras, wytłaczarek itp.; w pralniach do smarowania maszyn piorących, maszyn prasujących itd. Smar TEXANDO FO 20 może być ponadto używany w wielu innych zastosowaniach jako tzw. smar uniwersalny, wpływając na osiągnięcie korzyści finansowych poprzez możliwość redukcji asortymentu smarów, które muszą znajdować się pod ręką. Ze względu na swoją doskonałą pompowalność smar TEXANDO FO 20 może być używany w centralnych układach smarowania w wyżej wymienionych zastosowaniach. W całym zakresie temperatur pracy od -30°C do +250°C, smary TEXANDO FO gwarantują płynną pracę maszynom i agregatom. Należy jednak zwrócić uwagę, że przy długotrwałej pracy w temperaturach powyżej 150° należy zapewnić automatyczne, ciągłe przesmarowywanie.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie MSDS.

Dostępne pojemności
180l

Smar TEXANDO FO 20 spełnia następujące wymagania:
DIN 51502 K 2 N-30
ISO 6743-09 L-XCDHA 2
Ford G-MC001-4505
Black & Decker (urządzenia użytku domowego)
Voest-Alpine (ciągłe procesy odlewania)
Alsen Breitenburg (cementownie)
FAG

TEXANDO FO 20 Jednostka 20
Barwa - żółto-brązowa
Klasa konsystencji NLGI 2
Zawartość zagęszczacza %(m/m) 18
Penetracja po ugniataniu ( 60 cykli) 1/10 mm 265-295
Temperatura kroplenia °C 280
Lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C mm2/s 110
Lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 100°C mm2/s 9,8
Maszyna Timkena, najwyższe obciążenie niezacierające N 140
Maszyna czterokulowa, obciążenie zespawania N 2200
Działanie korodujące na miedź (24h, 100°C) stopień 1B
Ochrona przed korozją, test Emcor nr wzorca 0/0
Odporność na utlenianie, spadek ciśnienia bar 0,3
Współczynnik D x N - 750.000
Ciśnienie przepływu
n w temperaturze -20°C
n w temperaturze +20°C

mbar
mbar

1210
102
Zakres temperatur stosowania
n temperatura minimalna,
n temperatura maksymalna, długotrwale,
n krótkotrwałe obciążenia (częste pzesmarowywanie)
°C
-30
+150
+250

* - pola wymagane