Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Texando CX EP 2

Texando CX EP 2

Opis

TEXANDO CX EP 2 to wysokiej jakości, odporny na działanie wody, stabilny mechanicznie smar plastyczny zestawiony przy udziale mineralnych olejów bazowych oraz zagęszczany kompleksowymi mydłami wapniowymi, zapewniający dobrą ochronę przed utlenianiem i korozją jak również bardzo dobre właściwości przenoszenia obciążeń mechanicznych. TEXANDO CX EP 2 nie zawiera związków toksycznych oraz chloru.

Zalety
Do walorów użytkowych TEXANDO CX EP 2 należą między innymi:

  • bardzo dobra odporność na działanie wody (w tym wody gorącej oraz wody o odczynie lekko kwaśnym i zasadowym)
  • doskonała smarność oraz przyczepność do smarowanych elementów
  • dobra pompowalność i odporność na utlenianie
  • dobre właściwości uszczelniające
  • odporność na działanie wysokich temperatur
  • uniwersalność zastosowań

Zastosowanie
TEXANDO CX EP 2 zalecany jest szczególnie do smarowania silnie obciążonych łożysk oraz innych węzłów tarcia pracujących w reżimie niskich, średnich oraz zmiennych prędkości względnych w obecności wody. Przyczynia się do zmniejszenia tarcia i zużycia smarowanych elementów nawet w wysokich temperaturach pracy i przy dużych obciążeniach mechanicznych zapewniając jednocześnie ochronę przed korozją i zanieczyszczeniem. TEXANDO CX EP 2 zachowuje swoje właściwości smarne nawet w obecności wody.
TEXANDO CX EP 2 może być używany w przemyśle cementowym do smarowania łożysk wałów w piecach, w hutach żelaza i stalowniach do smarowania łożysk pieców obrotowych, łożysk ślizgowych i tocznych nawiewnic, dźwigów, żurawi itp.; w stalowniach i młynach obrotowych do smarowania łożysk rolkowych napędów, w odlewniach pracujących w procesie ciągłym i innych podobnych zastosowaniach; także w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych do smarowania kalandrów, gorących pras, wytłaczarek itp.; w pralniach do smarowania maszyn piorących, maszyn prasujących itd.
Ponadto TEXANDO CX EP 2 może być używany w wielu innych zastosowaniach jako tzw. smar uniwersalny wpływając na osiągnięcie korzyści finansowych poprzez ograniczenie asortymentu stosowanych smarów plastycznych. Ze względu na swoją doskonałą pompowalność smar TEXANDO CX EP 2 może być stosowany w centralnych układach smarowania w wyżej wymienionych zastosowaniach. W całym zakresie temperatur pracy od -25°C do +180°C, smar TEXANDO CX EP 2 gwarantuje płynną pracę maszyn i urządzeń.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie MSDS.

Dostępne pojemności
0,4l18l50l180l

Smary TEXANDO CX EP 2 spełniają następujące wymagania:
DIN 51502 KP 2 N-20
ISO 6743-09 L-XBDHB2
Voest-Alpine (ciągłe procesy odlewania)
FAG
SKF

TEXANDO CX EP 2 Jednostka Wartość
Barwa - żółto-brązowa
Klasa konsystencji NLGI 2
Zawartość zagęszczacza %(m/m) 20
Penetracja po ugniataniu ( 60 cykli) 1/10 mm 265-295
Temperatura kroplenia °C > 240
Lepkość kinem. oleju bazowego w temp. 40°C mm2/s 145
Maszyna Timkena, najwyższe obciążenie niezacierające lb 45
Maszyna czterokulowa, obciążenie zespawania N 3000-3200
Maszyna czterokulowa, średnica skazy mm 0,42
Działanie korodujące na miedź (24h, 120°C) stopień 1B
Ochrona przed korozją, test Emcor nr wzorca 0/1
Odporność na utlenianie (100h/100°C), spadek ciśnienia hPa 500
Ciśnienie przepływu w temperaturze -20°C mbar < 800
Test R2F (metoda B w temp. 150°C) - wytrzymuje
Współczynnik D x N - 750.000
Zakres temperatur stosowania
n temperatura minimalna,
n temperatura maksymalna, długotrwale
°C
-25
+140
Zakres temperatur pracy przy ciągłym automatycznym przesmarowywaniu:
n temperatura minimalna,
n temperatura maksymalna
°C

-25
+180
Oznaczenia kodowe - 27002

* - pola wymagane