Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Novatex EP

Novatex EP

Opis

NOVATEX EP to rodzina smarów plastycznych zestawionych przy udziale specjalnie dobieranych olejów mineralnych o wysokich lepkościach i  zagęszczanych 12-hydroksystearynianem wapnia. Ponadto zawierają one bardzo efektywne  dodatki przeciwzużyciowe i EP oraz inhibitory utleniania i korozji. Zastosowanie specjalnego mydła wapniowego uczyniło je wyjątkowo odpornymi na wymywanie wodę. Rodzina NOVATEX EP obejmuje następujące produkty:

  • NOVATEX EP 1
  • NOVATEX EP 2

Zastosowanie
Smary plastyczne NOVATEX EP polecane są w szczególności do smarowania łożysk ślizgowych i rolkowych w maszynach przemysłu metalurgicznego i papierniczego, gdzie temperatury pracy nie przekraczają 120°C. Stosowanie ich powyżej tej temperatury nie jest zalecane, gdyż podgrzanie ich powyżej temperatury topnienia nie powoduje powrotu do struktury pierwotnej po schłodzeniu. Smary NOVATEX EP mogą być stosowane także w innych gałęziach przemysłu, w których wymagane są smary o dobrych właściwościach EP i doskonałej odporności na wodę w  temperaturach do 120°C. Smary NOVATEX EP są szczególnie odpowiednie tam gdzie występuje silne wypłukiwanie wodą i smar musi zachować wysokie właściwości EP.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzene.

Dostępne pojemności
18l

Smary NOVATEX EP spełniają następujące wymagania
DIN 51502 KP 1 K-30 (NOVATEX EP-1)
ISO 6743-09 L-X-CCEB 1 (NOVATEX EP-1)
DIN 51502 KP 2 K-30 (NOVATEX EP-2)
ISO 6743-09 L- X-CCEB 2 (NOVATEX EP-2)

Ponadto smar NOVATEX EP-2 posiada zatwierdzenie:
Hoesch Rothe Erde

NOVATEX EP Jednostka 1 2
Klasa konsystencji NLGI 1 2
Barwa - ciemno brązowa
Zawartość zagęszczacza %(m/m) 6 7
Penetracja po 60 cyklach 1/10 mm 310-340 272
Temperatura kroplenia °C 145 145
Lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C mm2/s 260 260
Lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 100°C mm2/s 17 17
Maszyna Timken, najwyższe obciążenie niezacierające N 180 180
Maszyna czterokulowa, obciążenie zespawania N 3000 3000
Działanie korodujące na miedź (24h, 120°C) stopień 1 1
Ochrona przed korozją, test Emcor (woda destylowana) nr wzorca pozyt. pozyt.
Odporność na utlenianie, spadek ciśnienia bar 0,4 0,4
Ciśnienie przepływu
n -20°C
n +20°C

mbar
mbar

-
-

326
67
Zakres temperatur pracy °C -30/+120 -30/+120

* - pola wymagane