Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Multifak Premium 3

Multifak Premium 3

Opis

Multifak Premium 3 to uniwersalny, przemysłowy smar plastyczny zestawiony przy udziale rafinowanych, mineralnych olejów bazowych i zagęszczany mydłem litowy.

Zalety
Smar plastyczny Multifak Premium 3 charakteryzuje się następującymi walorami użytkowymi:

  • wysoką odpornością na ścinanie
  • utrzymywaniem konsystencji w czasie pracy
  • ochroną przed korozją
  • odpornością na wymywanie wodą
  • kompatybilnością z żelaznymi i nieżelaznymi metalami łożyskowymi
  • dobrą odpornością na utlenianie

Zastosowanie
Multifak Premium 3 może być używany w przemyśle jako smar plastyczny ogólnego stosowania w układach charakteryzujących się małymi prędkościami.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
18l

Multifak Premium 3 spełnia następujące wymagania :
DIN 51502 K 3 K-30
ISO L-XCCEA 3

Multifak Premium 3 Jednostka Wartość
Klasa konsystencji NLGI - 3
Barwa - żółto-brązowa
Rodzaj zagęszczacza - mydło litowe
Zawartość zagęszczacza %(m/m) 11
Temperatura kroplenia °C 190
Lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C mm2/s 93,2
Lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 100°C mm2/s 9,60
Penetracja po ugniataniu mm/10 235
Zakres temperatur stosowania
n minimalna,
n maksymalna
°C
-30
+140

* - pola wymagane