Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Multifak EP 000

Multifak EP 000

Opis

MULTIFAK EP 000 to półpłynny, wielozadaniowy smar plastyczny z dodatkami EP (Extreme Pressure) zestawiony na bazie dobrze rafinowanych olejów mineralnych zagęszczanych mydłem litowym.

Zalety
Smar plastyczny MULTIFAK EP 000 charakteryzuje się dużą odpornością na ścinanie (zachowując w czasie pracy swoją oryginalną konsystencję), odpornością na wymywanie wodą i właściwościami ochronnymi przed korozją. Smar MULTIFAK EP 000 zawiera dodatki EP (podnoszące odporność filmu smarowego na wysokie naciski) oraz inhibitory rdzewienia i utleniania. Cechuje go dobra stabilność w wysokich temperaturach, może być stosowany długotrwale  w temperaturach do +120°C. 

Zastosowanie
Smar plastyczny MULTIFAK EP 000 jest przede wszystkim polecany jako wielozadaniowy smar do centralnych układów smarowania pracujących w niesprzyjających warunkach niskich i wysokich temperaturach, pod dużymi i udarowymi obciążeniami, przy dużych prędkościach oraz tam gdzie występuje prawdopodobieństwo zanieczyszczenia wodą. Badania użytkowe wykazują, że smar MULTIFAK EP 000 posiada łatwość przepompowywania w systemach jednoprzewodowych zachowując swoją strukturę smarową w punktach smarowania.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
18l

Smar MULTIFAK EP 000 spełnia następujące wymagania :
DIN 51502 GP 000 K-30
ISO 6743-09 L-XCCEB 000

oraz został dopuszczony przez Mecafluid do stosowania w następujących systemach centralnego smarowania:
Pompach ręcznych PG.14
Pompach automatycznych PGA + GRG
Dystrybutorach IDR + IDG + IT.

MULTIFAK EP 000 Jednostka Wartość
Barwa - żółto-brązowy
Klasa konsystencji NLGI - 000
Zawartość zagęszczacza %(m/m) 1-5
Penetracja po 60 cyklach 1/10 mm 445-475
Temperatura kroplenia °C > 160
Lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 40°C mm2/s 200
Lepkość kinematyczna oleju bazowego w temperaturze 100°C mm2/s 17
Maszyna Timken, najwyższe obciążenie niezacierające lbs 45
Maszyna czterokulowa, obciążenie zaspawania N 2600
Działanie korodujące na miedź (24h, 120°C) stopień 1
Ochrona przed korozją, test Empor (woda destylowana) nr wzorca 0/0
Odporność na utlenianie, spadek ciśnienia (po 100 h w temperaturze 99°C) hPa 300
Zakres temperatur stosowania:
n minimalna,
n maksymalna, długotrwale
n maksymalna, krótkotrwale
°C
-30
+120
+140

* - pola wymagane