Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Hi-Temp Grease

Hi-Temp Grease

Opis

Hi-Temp Grease to wielozadaniowy smar przemysłowy przeznaczony do smarowania węzłów wymagających użycia smarów nietopliwych. Hi-Temp Grease jest smarem zagęszczanym bentonitem, zestawionym przy udziale mineralnych olejów bazowych i pakietu dodatków uszlachetniających poprawiających odporność smaru na duże naciski (EP).

Zalety
Hi-Temp Grease charakteryzuję się następującymi walorami użytkowymi:

  • bardzo wysoką odpornością na mięknięcie w wysokich temperaturach
  • ochroną w warunkach obciążeń udarowych
  • wysoką odpornością na wymywanie wodą
  • bardzo dobrą pompowalnością
  • zawartością nietopliwego zagęszczacza

Zastosowanie
Smar Hi-Temp Grease może być szeroko stosowany w różnych urządzeniach przemysłowych poddawanych ciągłym obciążeniom wysokich temperatur oraz krótkotrwałym obciążeniom bardzo wysokich temperatur, gdzie wymagane są smary nietopliwe. Hi-Temp Grease EP 2 może pracować w długotrwałych obciążeniach temperaturowych sięgających 150ºC, zaś przy częstym przesmarowywaniu wytrzymuje obciążenia do 200ºC. Hi-Temp Grease EP 2 zalecany jest do stosowania w łożyskach ślizgowych i tocznych, jak również w innych węzłach smarowych poddawanych zmiennym, dynamicznym obciążeniom mechanicznym przy jednoczesnym oddziaływaniu wysokich temperatur. Do typowych zastosowań smaru Hi-Temp Grease EP 2 należą urządzenia w przemyśle wydobywczym kamienia wapiennego, wózki pieców w cegielniach, maszyny w przemyśle budowy dróg, urządzenia przemysłu szklarskiego. Smar Hi-Temp Grease EP 2 zawiera zagęszczacz bentonitowy i jest niekompatybilny ze smarami opartymi na zagęszczaczach innych niż bentonitowych. Dlatego też smaru Hi-Temp Grease EP 2 nie wolno mieszać ze smarami zawierającymi zagęszczacz inny niż bentonitowy.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
18l50l

Smar Hi-Temp Grease EP 2 spełnia następujące wymagania:
DIN 51502 KP 2 N-20
ISO 6743-09 L-XBDBB2

Hi-Temp Grease EP 2 Jednostka Wartość
Klasa konsystencji NLGI 2
Rodzaj zagęszczacza - bentonit
Zawartość zagęszczacza %(m/m) 7,5
Penetracja po ugniataniu ( 60 cykli) 1/10 mm 265-295
Temperatura kroplenia °C nietopliwy
Lepkość kinem. oleju bazowego w temp. 40°C mm2/s 475
Lepkość kinem. oleju bazowego w temp. 100°C mm2/s 32
Maszyna czterokulowa, obciążenie zespawania N 2200
Maszyna czterokulowa, średnica skazy (1min/1000N) mm 0,7
Działanie korodujące na miedź (24h, 100°C) stopień 1
Ciśnienie przepływu w temp. -20ºC hPa < 1400
Test SKF R2F (metoda B w temp. 140°C) - wytrzymuje
Zakres temperatur stosowania
n temperatura minimalna,
n temperatura maksymalna, długotrwale,
n krótkotrwałe obciążenia (częste przesmarowywanie)
°C
-20
+150
+200

* - pola wymagane