Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
904 Grease NLGI 1

904 Grease NLGI 1

Opis

GREASE 904 jest to smar plastyczny zagęszczony mydłem wapniowym, z zawartością około 12% grafitu, przeznaczony do smarowania zakrzywionych szyn. Produkowany jest w klasie konsystencji według NLGI pomiędzy 0 i 1.

Zalety
Smar plastyczny GREASE 904 zapewnia:

  • doskonałe zabezpieczenie przed nadmiernym zużyciem kołnierza kół i szyn poprzez ograniczenie kontaktu metal-metal,
  • doskonałą zdolność pokrywania wynikającą z równomiernej dystrybucji smaru wzdłuż szyn,
  • redukcję hałasu na zakrzywieniach szyn.

Zastosowanie
Smar plastyczny GREASE 904 znajduje powszechne zastosowanie w automatycznych smarownicach zamocowanych na szynach w ten sposób, że przejeżdżające koło porywa porcję smaru i rozprowadza wzdłuż krawędzi szyn. Smar GREASE 904 jest także zalecany do tych zastosowań, w których wymagane jest stosowanie smarów grafitowych, jak na przykład linki hamulcowe, sprężyny, mechanizmy drzwiowe itp.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia sięz produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
18l

GREASE 904 spełnia następujące wymaganiami:
DIN 51502 MF 0/1 C-30

GREASE 904 Jednostka Wartość
Klasa konsystencji NLGI - 0/1
Barwa - Czarny
Wygląd - Lśniący
Zawartość zagęszczacza %(m/m) 9
Zawartość grafitu % 12
Penetracja po ugniataniu 1/10 mm 325-355
Temperatura kroplenia °C 110
Lepkość kinem. oleju bazowego w temp. 40°C mm2/s 90-110
Skłonność do wydzielania oleju, 168h, 40°C % 0,7
Odporność na wymywanie wodą, metoda statyczna, 90°C % 0
Zakres temperatur stosowania
n minimalna,
n maksymalna
°C
-30
+60

* - pola wymagane