Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Texaco Brake Fluid

Texaco Brake Fluid

Opis

Uniwersalny płyn hamulcowy Texaco Brake Fluid DOT-4 jest złożoną mieszaniną polialkilenowych eterów glikolowych i polialkilenowych boranów eterów glikolowych, połączonych ze specjalnymi inhibitorami zapobiegającymi korozji i utlenianiu, jak również deformacjom uszczelek.
Uniwersalny płyn hamulcowy Texaco spełnia wymagania uznanych norm dla płynów do sprzęgieł i układów hamulcowych, zgodnie z żądaniami czołowych producentów pojazdów samochodowych. Ponadto płyn ten spełnia wymagania US Federal Motor Vehicle Services Specification (FMVSS) No. 116 (DOT 4, DOT-3), SAE J1703, ISO 4925. Uniwersalny płyn hamulcowy Texaco spełnia również wymagania wcześniejszych specyfikacji: SAE 70R 1 i 3, SAE J 70C, SAE J1703 A do F, a także SAE J1703 Jan 80, Nov 83 i Oct 85.
Płyn Texaco jest kompatybilny ze wszystkimi innymi płynami produkowanymi według wyżej przedstawionych standardów. Dodatkową cechą płynu hamulcowego Texaco jest wysoka temperatura wrzenia (+260C), co jest wymagane przez firmy Ford i Austin Rover dla płynu do pierwszego napełnienia układu hamulcowego.
Płynu tego nie należy stosować w samochodach Citroen i Rolls Royce itp., gdzie są wymagane płyny hamulcowe na bazie oleju mineralnego.

Uwaga: Płyn hamulcowy może uszkodzić powłokę lakierniczą samochodu i powinien być natychmiast zmywany wodą. Pojemnik z płynem powinien być zawsze szczelnie zamknięty, aby uniemożliwiać absorbowanie wilgoci.
Zanieczyszczenie płynu brudem, wodą, produktami ropopochodnymi i innymi substancjami może spowodować uszkodzenie hamulców i w efekcie kosztowne naprawy.

Bezpieczeństwo użytkowania
Płyn hamulcowy Texaco Brake Fluid DOT-4został skomponowany zgodnie z najprecyzyjniejszymi normami bezpieczeństwa i nie jest możliwe aby stanowił istotne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, o ile jest stosowany właściwie i do zalecanych celów, przy zachowaniu ogólnie znanych zasad higieny osobistej i przemysłowej.
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
0,5l1l
Brake Fluid DOT-4 Jednostka Wartość
Temperatura wrzenia (ERBP) °C >260
Temperatura wrzenia płynu zawodnionego (WBP) °C >165
Lepkość kinematyczna w temp. ‑40°C mm2/s 1000‑1400
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C mm2/s 2,0‑2,5
Gęstość w temp. 20°C g/cm3 1040‑1065
Barwa - jasno-bursztynowa
Temperatura zapłonu °C >120
pH - 8‑9
Odporność na wysoką temperaturę - poprawna
Odporność na czynniki chemiczne - poprawna
Płynność i wygląd w niskich temperaturach - poprawna
Parowanie - poprawne
Tolerancja obecności wody - poprawna
Odporność na utlenianie - poprawna
Działanie na elementy gumowe (SBR, EPDM) - poprawne
Symulowany test użytkowania - zgodn. z wym.
Oznaczenie kodowe - 25004

* - pola wymagane