Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Texaco Antifreeze/Coolant

Texaco Antifreeze/Coolant

Opis

Antifreeze/Coolant to wysokiej jakości koncentrat płynu do układów chłodzenia silników spalinowych przeznaczony do rozcieńczania z wodą. Antifreeze/Coolant wyprodukowano z wykorzystaniem pakietu dodatków uszlachetniających wolnych od szkodliwych związków takich jak azotyny, aminy i fosforany.

Zalety
Płyny sporządzane przez rozcieńczenie koncentratu Antifreeze/Coolant z wodą charakteryzują się następującymi walorami użytkowymi:

  • ochrona przeciwkorozyjna
  • ochrona przed zamarzaniem
  • ochrona przed zagotowaniem
  • kompatybilność z materiałami uszczelnień
  • stabilność w stosunku do twardej wody
  • niski koszt

Zastosowanie
Płyn sporządzany przez rozcieńczenie koncentratu Antifreeze/Coolant z wodą skutecznie zapewnia całoroczną i ekonomiczną  ochronę przed  zamarzaniem i korozją, jakiej wymagają nowoczesne silniki spalinowe. Zaleca się stosowanie stężeń nie mniejszych niż 33% koncentratu Antifreeze/Coolant w wodzie, co zapewnia ochronę przed zamarzaniem  w temperaturach do -20°C.  Maksymalna ochrona przed zamarzaniem wynosi ok. -69°C, co uzyskuje się przy stężeniu rzędu 68% koncentratu Antifreeze/Coolant w wodzie. Nie zaleca się stosowania stężeń większych niż 70%.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
208l1000l

Koncentrat Antifreeze/Coolant spełnia wymagania normy BS 6580:1992 oraz BS 6580:2010

Własności fizyko-chemiczne Wymagania normy BS 6580:1992 Antifreeze/Coolant
Wygląd, wizualnie przeźroczysta ciecz przeźroczysta ciecz
Gęstość w temperaturze 20°C, ASTM D1122 1,101 – 1,121 kg/l typ. 1,111 kg/l
Równowaga punktu wrzenia, ASTM D1120 >150°C typ. 163°C
pH (dla roztworu 33%), ASTM D1287 8,0 – 9,0 typ. 8,5
Temperatura krystalizacji (dla roztworu 50%) max -33 °C typ. -36°C
Rezerwa alkaliczna (pH 5,5), ASTM D1121 2,0 – 3,6 typ. 3,0
Stabilność przechowywania - 2 lata

 

  Ubytek masy, mg / próbkę 1
  Mosiądz Miedź Lutowie Stal Żeliwo Aluminium
ASTM D3306 (max) 10 10 30 10 10 30
BS 6580: 1992 (max) 10 10 15 10 10 15
Antifreeze/Coolant 0,7 0,2 2,5 -0,8 -0,5 1,2

* - pola wymagane