Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Havoline Xtended Life Coolant

Havoline Xtended Life Coolant

Opis

Havoline EXTENDED LIFE Anti-Freeze/Coolant (zwany dalej Havoline XLC) jest koncentratem płynu do chłodnic przeznaczonym do rozcieńczania z wodą, sporządzonym na bazie glikolu etylenowego, zapewniającym bezobsługową ochronę przed zamarzaniem, zagotowaniem oraz korozją. Wydłużoną trwałość eksploatacyjną Havoline XLC, często umożliwiającą użytkowanie bez wymian, uzyskano dzięki wykorzystaniu stabilnych, niewyczerpywalnych inhibitorów korozji. Dzięki zastosowaniu opatentowanej, bezkrzemianowej technologii opartej na kwasach alifatycznych, Havoline XLC zapewnia długotrwałą ochronę wszystkich elementów silnika spalinowego włączając części wykonane z metali żelaznych, aluminium oraz ich stopów. Szczegółowe badania eksploatacyjne dowiodły, że obecność w Havoline XLC kwasów jedno- i dwukarboksylowych, zapewnia ochronę silnika na dystansie 650.000 km (ok. 8.000 godz.) w przypadku samochodów ciężarowych i autobusów, 250.000 km (ok. 2.000 godz.) w przypadku samochodów osobowych, a 32.000 godzin w przypadku silników stacjonarnych. Płyn do układów chłodzenia sporządzony przy użyciu Havoline XLC należy wymieniać co 5 lat lub po uzyskaniu wyżej przedstawionych przebiegów w zależności, które z tych kryteriów zostanie spełnione jako pierwsze.

Zalety
Koncentrat płynu do chłodnic Havoline XLC zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją dzięki zastosowaniu unikalnych, organicznych inhibitorów korozji (chronionych patentem). Havoline XLC doskonale chroni przed korozją aluminiowe elementy wymienników ciepła układów chłodzenia nawet w czasie najwyższych obciążeń temperaturowych. Specjalnie opracowany pakiet inhibitorów gwarantuje ochronę przed kawitacją bez konieczności stosowania dodatkowych uszlachetniaczy w trakcie eksploatacji (SCA).
Havoline XLC dostarcza zarówno producentowi jak i użytkownikowi silnika wiele niżej podanych korzyści :

 • doskonałą i długotrwałą ochronę przed korozją
 • bardzo dobre odprowadzanie ciepła
 • ochronę takich elementów układu chłodzenia jak termostaty, chłodnice, pompy wody
 • wysoką stabilność jakościową
 • udoskonaloną kompatybilność z twardą wodą dzięki wyeliminowaniu obecności krzemianów i fosforanów
 • bezobsługową eksploatację
 • uniwersalność zastosowań obejmujących różne typy pojazdów od samochodów osobowych do ciężarowych
 • ochronę środowiska dzięki zastosowaniu kwasów karboksylowych.

Zastosowanie
Havoline XLC zapewnia długotrwałą ochronę przed mrozem i korozją. Dla uzyskania odpowiedniej ochrony korozyjnej zaleca się stosowanie przynajmniej 33 % (objętościowo) stężenia z wodą. Otrzymany w ten sposób 33% roztwór chroni układ i silnik do temperatury -20°C. Najczęściej stosowane w strefie klimatycznej panującej w Europie północnej 50% stężenie Havoline XLC z wodą chroni układ i silnik przed zamarzaniem do temperatury -40°C. Nie zaleca się stosowania większych niż 70% stężeń Havoline XLC z wodą. Najniższą temperaturę zamarzania mieszaniny Havoline XLC - woda, wynoszącą ok. -69°C, otrzymuje się dla stężenia 68%. Płyn na bazie Havoline XLC może być stosowany w silnikach spalinowych wykonywanych z żeliwa i aluminium wyposażonych w układy chłodzenia z aluminium, miedzi oraz ich stopów. Jest on w szczególności zalecany do bardzo nowoczesnych silników spalinowych wymagających bardzo dobrej wysokotemperaturowej ochrony korozyjnej aluminium. Koncentrat Havoline XLC jest kompatybilny z większością płynów do chłodnic produkowanych z wykorzystaniem glikolu etylenowego. Niemniej jednak dla uzyskania najlepszej ochrony przed korozją i powstawaniem szlamów należy używać wyłącznie Havoline XLC. Badania laboratoryjne dowodzą bardzo dobrej kompatybilności Havoline XLC z wodą o twardości do 20°dH i zawartości chlorków i siarczanów do 500 ppm. Jednakże, jeśli to możliwe, należy stosować wodę o jak najmniejszej twardości.
Ochrona przed zamarzaniem jaką oferuje mieszanina Havoline XLC-woda w zależności od stężenia przedstawia się następująco :

 • Havoline XLC (35%) + woda (65%) - ochrona do -22°C
 • Havoline XLC (40%) + woda (60%) - ochrona do -27°C
 • Havoline XLC (50%) + woda (50%) - ochrona do -40°C

Bezpieczeństwo użytkowania
Glikol etylenowy używany do produkcji Havoline XLC jest środkiem toksycznym. W przypadku spożycia należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, podać choremu ok. 0,5 litra wody do wypicia. Wodę należy podać ponownie, gdyby wystąpiły wymioty. Przy nieprawidłowym obchodzeniu Havoline XLC może powodować podrażnienia układu oddechowego, skóry lub oczu. W przypadku pojawienia się bólu głowy wywołanego wdychaniem oparów, należy natychmiast wyprowadzić chorego na świeże powietrze. Gdy dolegliwości nie ustępują, konieczna jest pomoc medyczna. W przypadku podrażnienia skóry należy chore miejsce obficie płukać wodą z mydłem. Natomiast przy podrażnieniu oczu konieczne jest natychmiastowe obfite płukanie czystą wodą oraz bezzwłoczna wizyta u lekarza. Havoline XLC nie może być stosowana do ochrony przed mrozem układów zawierających wodę pitną. Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa.

Dostępne pojemności
1l5l20l208l1000l

Koncentrat płynu do układów chłodzenia silników spalinowych Havoline XLC posiada zatwierdzenia następujących producentów:

ASTM D 3306, ASTM D 6210
Ford - WSS-M97B44-D
Mercedes – Benz - 325.3 oraz DBL 7700.30
General Motors/US - GM 6277M
MAN Nutzfahrzeuge - MAN 324 Ty SNF
VW/Audi/Seat/Skoda - TL 774 F
DAF - 74002; MTU MTL 5048;                                                                                                                                                           Dietroit Diesel 93K217

 

Własności fizyko-chemiczne Havoline XLC Wymagania ASTM 3306 Metoda
Zawartość glikolu etylenowego 93,0 % m/m baza  
Zawartość innych glikoli 0,5 % max. 5 % m/m max.  
Zawartość inhibitorów 5 % m/m    
Zawartość wody 5 % m/m max. 5 % m/m max. ASTM D1123
Zawartość popiołów 1,1 % m/m typ. 5 % m/m max. ASTM D1119
Zawartość azotynów, amin,
fosforanów, boranów i krzemianów
nie zawiera    
Barwa pomarańczowa    
Ciężar właściwy w temp. 15°C 1,116 typ. 1,110 do 1,145 ASTM D1122
Ciężar właściwy w temp. 20°C 1,113 typ.   ASTM D1122
Równowaga punktu wrzenia 180°C typ. > 163°C ASTM D1120
Rezerwa alkaliczna (pH 5,5) 6,2 typ. raport ASTM D1121
Stabilność przechowywania w 20°C 8 lat typ.    
Własności fizyko-chemiczne Produkt rozcieńczony
w 50 %
Produkt rozcieńczony
w 33 %

ASTM D3306

Metoda
pH 8,6 8,3 7,5 do 11,0 ASTM D1287
Właściwości pienienia w temp. 25°C
Czas zaniku piany
50 ml typ.
5 s typ.
-   ASTM D1881
Właściwości pienienia w temp. 88°C
Czas zaniku piany
50 ml typ.
5 s typ.
50 ml typ.
5 s typ.
150 ml max. ASTM D1881
Temperatura początku krystalizacji < -37°C < -18°C < -37°C ASTM D1177
Ochrona przed zamarzaniem - 40°C typ. - 20°C typ.    
Równowaga punktu wrzenia 107°C typ. 104°C typ.   ASTM D1120
Wpływ na niemetale brak brak   GME 60255
Skłonność do plamienia - brak brak ASTM D1882
Odporność na twardą wodę brak osadu -   VW PV1426

* - pola wymagane