Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Havoline XLC-PG

Havoline XLC-PG

Opis

Havoline Extended Life Antifreeze Coolant (zwany dalej Havoline XLC-PG) jest koncentratem płynu do chłodnic przeznaczonym do rozcieńczania z wodą, sporządzonym na bazie glikolu propylenowego, zapewniającym bezobsługową ochronę przed zamarzaniem, zagotowaniem oraz korozją. Wydłużoną trwałość eksploatacyjną Havoline XLC-PG, często umożliwiającą użytkowanie bez wymian, uzyskano dzięki wykorzystaniu stabilnych, niewyczerpywalnych inhibitorów korozji.
Dzięki zastosowaniu opatentowanej, bezkrzemianowej technologii opartej na kwasach alifatycznych, Havoline XLC-PG zapewnia długotrwałą ochronę wszystkich elementów silnika spalinowego włączając części wykonane z metali żelaznych, aluminium oraz ich stopów. Szczegółowe badania eksploatacyjne dowiodły, że obecność w Havoline XLC-PG kwasów jedno- i dwukarboksylowych, zapewnia ochronę silnika na dystansie 650.000 km (ok. 8.000 godz.) w przypadku samochodów ciężarowych i autobusów, 250.000 km (ok. 2.000 godz.) w przypadku samochodów osobowych, a 32.000 godzin (lub 5 lat) w przypadku silników stacjonarnych. Płyn do układów chłodzenia sporządzony przy użyciu Havoline XLC-PG należy wymieniać co 5 lat lub po uzyskaniu wyżej przedstawionych przebiegów w zależności, które z tych kryteriów zostanie spełnione jako pierwsze.

Zalety
Koncentrat płynu Havoline XLC-PG zapewnia długotrwałą ochronę przed wszystkimi typami korozji dzięki zastosowaniu unikalnych, organicznych inhibitorów korozji (chronionych patentem). Havoline XLC-PG doskonale chroni przed korozją aluminiowe elementy wymienników ciepła układów chłodzenia nawet w czasie najwyższych obciążeń temperaturowych. Specjalnie opracowany pakiet inhibitorów zawarty w Havoline XLC-PG gwarantuje wyjątkową ochronę przed kawitacją bez konieczności stosowania dodatkowych uszlachetniaczy opartych na technologii azotynów dodawanych do płynu w trakcie eksploatacji (SCA).
Havoline XLC-PG dostarcza zarówno producentowi jak i użytkownikowi silnika wiele niżej podanych korzyści :

  • doskonałą i długotrwałą ochronę przed korozją
  • bardzo dobre odprowadzanie ciepła
  • ochronę takich elementów układu chłodzenia jak termostaty, chłodnice, pompy wody
  • udoskonaloną kompatybilność z twardą wodą dzięki brakuo krzemianów i fosforanów
  • bezobsługową eksploatację
  • uniwersalność zastosowań obejmujących różne typy pojazdów
  • ochronę środowiska dzięki zastosowaniu kwasów karboksylowych.

Zastosowanie
Havoline XLC-PG zapewnia długotrwałą ochronę przed mrozem i korozją. Dla uzyskania odpowiedniej ochrony korozyjnej zaleca się stosowanie przynajmniej 33 % (objętościowo) stężenia z wodą. Otrzymany w ten sposób 33% roztwór chroni układ i silnik do temperatury -15°C. Najczęściej stosowane w strefie klimatycznej panującej w Europie północnej 50% stężenie Havoline XLC-PG z wodą chroni układ i silnik przed zamarzaniem do temperatury -33°C. Płyn na bazie Havoline XLC-PG może być stosowany w silnikach spalinowych wykonywanych z żeliwa i aluminium wyposażonych w układy chłodzenia z aluminium, miedzi oraz ich stopów. Jest on w szczególności zalecany do bardzo nowoczesnych silników spalinowych wymagających bardzo dobrej wysokotemperaturowej ochrony korozyjnej aluminium. Koncentrat Havoline XLC-PG jest kompatybilny z większością płynów do chłodnic produkowanych z wykorzystaniem glikolu propylenowego i etylenowego. Niemniej jednak dla uzyskania najlepszej ochrony przed korozją i powstawaniem szlamów należy używać wyłącznie Havoline XLC-PG.
Badania laboratoryjne dowodzą bardzo dobrej kompatybilności Havoline XLC-PG z wodą o twardości do 20°dH i zawartości chlorków i siarczanów do 500 ppm. Jednakże, jeśli to możliwe, należy stosować wodę o jak najmniejszej twardości.
Ochrona przed zamarzaniem jaką oferuje mieszanina Havoline XLC-PG - woda w zależności od stężenia przedstawia się następująco:

  • Havoline XLC-PG (33%) + woda (67%) - ochrona do -15°C
  • Havoline XLC-PG (50%) + woda (50%) - ochrona do -33°C

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa.

Dostępne pojemności
208l1000l
Własności fizyko-chemiczne Havoline XLC-PG Wymagania ASTM D5216 Metoda
Zawartość glikolu propylenowego 93,0 % m/m baza  
Zawartość innych glikoli 0,5 % max. 5 % m/m max.  
Zawartość inhibitorów 5 % m/m    
Zawartość wody 4 % m/m max. 5 % m/m max. ASTM D1123
Zawartość popiołów 1,4 % m/m typ. 5 % m/m max. ASTM D1119
Zawartość azotynów, amin,
fosforanów, boranów i krzemianów
nie zawiera    
Barwa bezbarwny    
Ciężar właściwy w temp. 15°C 1,045 typ. 1,030 do 1,065 ASTM D1122
Ciężar właściwy w temp. 20°C 1,042 typ.   ASTM D1122
Równowaga punktu wrzenia 165°C typ. > 152°C ASTM D1120
Rezerwa alkaliczna 6,2 typ. raport ASTM D1121
Stabilność przechowywania w 20°C 8 lat typ.    
Własności fizyko-chemiczne Produkt rozcieńczony
w 50 %
Produkt rozcieńczony
w 33 %

ASTM D5216

Metoda
pH 8,6 8,3 7,5 do 11,0 ASTM D1287
Właściwości pienienia w temp. 25°C
Czas zaniku piany
50 ml typ.
5 s typ.
-   ASTM D1881
Właściwości pienienia w temp. 88°C
Czas zaniku piany
50 ml typ.
5 s typ.
50 ml typ.
5 s typ.
150 ml max. ASTM D1881
Temperatura początku krystalizacji < -32,6°C < -15°C < -32°C ASTM D1177
Ochrona przed zamarzaniem - 33°C typ. - 15°C typ.    
Wpływ na niemetale brak brak   GME 60255
Skłonność do plamienia - brak brak ASTM D1882
Odporność na twardą wodę brak osadu -   VW PV1426

* - pola wymagane