Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Regal SGT 22

Regal SGT 22

Opis

Regal SGT 22 to syntetyczny, poliolestrowy olej turbinowy przeznaczony do smarowania stacjonarnych  i okrętowych turbin gazowych. Regal SGT 22 zawiera specjalny pakiet dodatków uszlachetniających zapewniających doskonałą stabilność termiczną  i oksydacyjną w wysokich temperaturach eksploatacyjnych.

Zalety
Olej Regal SGT 22 zapewnia następujące własności eksploatacyjne :

  •  doskonałą stabilność termiczną i oksydacyjną nawet  w bardzo ciężkich warunkach pracy
  • małą skłonność do tworzenia osadów węglowych  i szlamów nawet w wysokich temperaturach pracy turbiny
  • ochronę przed rdzą i korozją, również w wysokich temperaturach
  • zdolność do natychmiastowego uwalniania powietrza  zapewniającą nieprzerwany dopływ oleju do krytycznych elementów turbiny
  • bardzo dobrą demulgowalność zapewniającą szybkie oddzielanie wody
  • doskonałą zdolność do przenoszenia obciążeń

Zastosowanie
Olej Regal SGT 22 zalecany jest do smarowania silnie obciążonych turbin gazowych stosowanych w przemyśle energetycznym oraz do napędu okrętów.   
Oleju Regal SGT 22 nie zaleca się do smarowania turbin lotniczych ani turbin gazowych wymagających olejów zgodnych z MIL-PRF-23699F, Klasa C/I i HTS.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się  z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
208l

Olej Regal SGT 22 spełnia następujące wymagania jakościowe :
MIL-PRF-23699F Klasa STD

oraz posiada następujące zatwierdzenia:
General Electric - przemysłowe turbiny gazowe
Rolls Royce (Allison) – turbiny 501-K
Rolls Royce – wszystkie przemysłowe generatory gazowe RB 211 (DLE, Avon, Olympus, Tyne, Spey)
Turbomeca Makila – modele TI

Regal SGT 22 Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,995
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 25,6
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 5,13
Wskaźnik lepkości - 133
Temperatura zapłonu (COC) °C 280
Temperatura płynięcia °C -62
Liczba neutralizacji mgKOH/g 0,27
Skłonność do pienienia (sekw. I, II, III) :
- po przedmuchiwaniu
- 10 minut po przedmuchiwaniu

ml/ml/ml
ml/ml/ml

0/0/0
0/0/0
Szybkość wydzielania powietrza w temperaturze 50°C min 2
Oznaczenie kodowe - 36234

* - pola wymagane