Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Regal Premium EP

Regal Premium EP

Opis

Regal Premium EP to rodzina najwyższej jakości olejów turbinowych zestawionych przy udziale hydrokrakowanych olejów bazowych i wysokiej jakości, bezpopiołowego pakietu dodatków uszlachetniających zapewniających doskonałą odporność na utlenianie oraz bardzo dobre własności przeciwkorozyjne i przeciwzużyciowe.

Zalety
Oleje z rodziny Regal Premium EP charakteryzują się wyjątkową odpornością na utlenianie w wysokich temperaturach pracy zapewniając w ten sposób długi okres użytkowania nawet przy wysokich obciążeniach temperaturowych i mechanicznych.
Oleje Regal Premium EP posiadają wysoką odporność na tworzenie szlamów i kwaśnych produktów utleniana eliminując w ten sposób problemy zakleszczania zaworów oraz zapewniając ochronę łożysk.
Oleje z rodziny Regal Premium EP mają ponadto doskonałe zdolności oddzielania wody, wydzielania powietrza i są odporne na tworzenie piany.

Zastosowanie
Oleje z rodziny Regal Premium EP zalecane są do stosowania w układach olejowych turbin zarówno parowych jak i gazowych, również tych wyposażonych w przekładnie mechaniczne.
Oleje Regal Premium EP są przeznaczone szczególnie do stosowania w wysoko obciążonych gazowych turbinach przemysłowych, w których temperatury oleju  w zbiorniku mogą sięgać nawet do 100ºC zaś temperatury gazu w obudowach łożysk mogą przekraczać nawet 400ºC.
Oleje Regal Premium EP nie są zalecane do turbin stosowanych w przemyśle lotniczym.
Doskonałe własności użytkowe olejów Regal Premium EP sprawiają, że można je stosować do smarowania wielu układów współpracujących  z turbinami. Do takich zastosowań można zaliczyć sprężarki powietrza, kąpielowe  i obiegowe systemy smarowania łożysk wszystkich typów, lekko i średnio obciążone przekładnie zębate, pompy, silniki elektryczne oraz lekko i średnio ciśnieniowe układy hydrauliczne.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l

Oleje Regal Premium EP posiadają następujące zatwierdzenia:
Regal Premium EP 32/46 - Siemens TLV 901304
Regal Premium EP 32/46 - Alstom HTGD 90117 U
Regal Premium EP 32/46 - Skoda Power Tp0010P

oraz spełniają następujące wymagania:
Regal Premium EP 32/46/68 - DIN 51515/T1 L-TD
Regal Premium EP 32/46/68 - DIN 51515/T1 L-TG
Regal Premium EP 32/46/68 - ISO 8068 L-TSE, L-TGE
Regal Premium EP 32/46/68 - BS 489
Regal Premium EP 32/46/68 – ASTM D4304
Regal Premium EP 32/46 - GEC Alstom NBA P50001A/P50003A
Regal Premium EP 32 - GEK 27070 (turbiny parowe)
Regal Premium EP 32 - GEK 28143A (średnio obciążone turbiny gazowe GT 5000 lub 6B)
Regal Premium EP 32 - GEK 32568C (wysoko obciążone turbiny gazowe 9E i 9FA)
Regal Premium EP 32 - GEK 101941A (turbiny gaz. 6FA)
Regal Premium EP 32 - Fiat Avio TS 5001 (turbiny gazowe)
Regal Premium EP 32/46 - Siemens MAT812101-812102
Regal EP 32/46 - Atlas Copco 790.21.2E
Regal Premium EP 32/46 - Solar ES9-224 (klasa II)
Regal Premium EP 32/46/68 - KEMA M23b
Regal Premium EP 46 - MAN Turbo TQL-T2
Regal Premium EP 32/46 - Laborelec

Regal Premium EP Jednostka 32 46 68
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,862 0,867 0,870
Lepkość kinem. w temperaturze 40°C mm2/s 32 46 68
Lepkość kinem. w temperaturze 100°C mm2/s 5,5 6,94 8,84
Wskaźnik lepkości - 112 112 105
Temperatura zapłonu (COC) °C 225 230 250
Temperatura płynięcia °C -12 -11 -12
Całkowita liczba kwasowa mgKOH/g 0,10 0,11 0,11
Test na korozję w wodzie morskiej - pozyt. pozyt. pozyt.
Skłonność do pienienia (sek. I, II, III)
- po przedmuchiwaniu
- 10 minut po przedmuchiwaniu
ml/ml/ml
10/20/40
0/0/0

0/20/30
0/0/0

0/30/0
0/0/0
Korozja na płytce miedzi (po 3 godz. w 100°C)   1A 1A 1A
Szybkość wydzielania powietrza w temp. 50°C min 2 3 9
Test na utlenianie (TOST) wg ASTM D943 godz. > 9000 > 9000 > 9000
Test na utlenianie (RPVOT)
wg ASTM D2272
min 1200 1150 1200
Deemulgowalność (40/40/0) min 10 15 15
Test na maszynie FZG (A/8,3/90) - 12 12 12
Oznaczenie kodowe - 33426 33427 33428

* - pola wymagane