Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Regal EP

Regal EP

Opis

Regal EP to rodzina najwyższej jakości olejów turbinowych, zawierających inhibitory korozji i utleniania. Oleje te zostały zestawione przy udziale głęboko rafinowanych olejów bazowych parafinowych i zawierają pakiet bezpopiołowych wysokowydajnych dodatków uszlachetniających, zapewniających dobrą odporność na utlenianie, korozję oraz zużycie.

Zalety
Oleje z rodziny Regal EP charakteryzują się wyjątkową odpornością na utlenianie zapewniając w ten sposób długi okres użytkowania nawet przy wysokich obciążeniach temperaturowych i mechanicznych.
Oleje Regal EP posiadają wysoką odporność na tworzenie szlamów i kwaśnych produktów utleniana eliminując w ten sposób problemy zakleszczania zaworów oraz zapewniając ochronę łożysk.
Oleje z rodziny Regal EP mają ponadto doskonałe zdolności oddzielania wody, wydzielania powietrza, są odporne na tworzenie piany i posiadają bardzo dobre własności użytkowe w niskich temperaturach.

Zastosowanie
Oleje z rodziny Regal EP zalecane są do stosowania  w układach olejowych turbin parowych i wodnych pracujących w każdych warunkach eksploatacyjnych, a w szczególności w nowoczesnych zestawach turbinowych,  w których olej turbinowy używany jest do smarowania przekładni zębatych. Oleje Regal EP mogą być również stosowane w średnio obciążonych turbinach gazowych, gdzie nie występują wysokie temperatury pracy łożysk. Oleje Regal EP nie są zalecane do turbin stosowanych  w przemyśle lotniczym. Doskonałe własności użytkowe Regal EP sprawiają, że można je stosować do smarowania wielu układów współpracujących z turbinami. Do takich zastosowań można zaliczyć sprężarki powietrza, kąpielowe  i obiegowe systemy smarowania łożysk wszystkich typów, lekko i mocno obciążone przekładnie zębate, pompy, silniki elektryczne oraz lekko i średnio ciśnieniowe układy hydrauliczne.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się  z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l

Oleje Regal EP spełniają następujące wymagania:
ISO 6743/5 L-TSA, L-TSE, L-TGA (ISO 100 i 150)
DIN 51515/T1 L-TD (ISO 100)
BS 489 (ISO 100)

Regal EP Jednostka 100 150
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,880 0,886
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 100 150
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 11,1 14,6
Temperatura zapłonu (COC) °C 255 260
Temperatura płynięcia °C -18 -12
Wskaźnik lepkości - 95 95
Liczba neutralizacji mgKOH/g 0,20 0,20
Test na korozję w wodzie morskiej - pozyt. pozyt.
Skłonność do pienienia (sek. I, II, III)
- po przedmuchiwaniu
- 10 minut po przedmuchiwaniu
ml/ml/ml
0/0/0
0/0/0

0/0/0
0/0/0
Korozja na płytce miedzi (po 3 godz. w 100°C)   1A 1A
Szybkość wydzielania powietrza w temperaturze 50°C min 10 25
Test na utlenianie (TOST) wg ASTM D943 godz. 2000 2000
Test na utlenianie (RBOT) wg ASTM D2272 min 400 400
Deemulgowalność (40-40) min 5 10
Test na maszynie czterokulowej (średnica skazy) mm 0,41 0,41
Obciążenia niszczące na maszynie FZG   10 10
Zawartość popiołów % m/m < 0,01 < 0,01
Oznaczenie kodowe - 33133 33134

* - pola wymagane