Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Compressor Oil EP VDL

Compressor Oil EP VDL

Opis

Oleje COMPRESSOR OIL EP VDL są produkowane ze specjalnie dobranych, wysokiej jakości parafinowych olejów bazowych, a dobrze dobrany pakiet dodatków uszlachetniających sprawia, że charakteryzują się one doskonałą odpornością na utlenianie, właściwościami ochronnymi przed korozją i szczególnie wysokimi właściwościami EP. Dodatkową zaletą jest bardzo mała skłonność do tworzenia osadów na tłokach nawet w wysokich temperaturach eksploatacyjnych, co minimalizuje ryzyko pożaru czy też eksplozji kompresora. Nowa linia olejów COMPRESSOR OIL EP VDL posiada właściwości zapewniające równomierną, płynną i ekonomiczną pracę kompresorów, zwłaszcza w ciężkich warunkach. Obejmuje ona oleje o klasach lepkości od ISO VG 32 do ISO VG 150.

Zastosowanie
COMPRESSOR OIL EP VDL są przeznaczone do stacjonarnych i przenośnych kompresorów powietrza, włączając w to kompresory ze smarowanymi przestrzeniami ciśnieniowymi jak na przykład kompresory tłokowe czy też jedno- lub
wielostopniowe sprężarki odśrodkowe. Oleje COMPRESSOR OIL EP VDL klas 32 i 46 są zalecane do sprężarek śrubowych smarowanych zanurzeniowo oraz do sprężarek odśrodkowych. Do sprężarek o ekstremalnie wysokich ciśnieniach sprężania (np. 1000 bar), jak wielostopniowe sprężarki odśrodkowe, powinno się jednak stosować oleje o wyższych klasach lepkościowych, przy czym należy szczególnie dokładnie odnosić się do zaleceń producenta.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l

Oleje COMPRESSOR OIL EP VDL spełniają wymagania normy:
DIN 51506 VDL
i mogą być stosowane w sprężarkach powietrza takich producentów jak: Teikoku, Tanabe, Sperce, Hatlapa, Hamworthy.

COMPRESSOR OIL EP VDL Jednostka 32 46 68 100 150
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,874 0,879 0,885 0,889 0,894
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 32 46 68 100 150
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 5,4 6,9 8,9 11,0 14,6
Wskaźnik lepkości (VI) - 105 102 101 97 95
Temperatura zapłonu (COC) °C 224 234 244 248 286
Temperatura płynięcia °C -27 -24 -18 -12 -12
Skłonność do pienienia: (sekwencja I, II, III)
- po napowietrzaniu,
- stabilność piany po 10 min.

ml
ml

0/10/0
0/0/0

0/10/0
0/0/0

0/10/0
0/0/0

0/10/0
0/0/0

0/10/0
0/0/0
Zdolność do uwalniania powietrza w 50°C min 5 3 10 15 20
Korozja miedzi (3h, 100°C) - 1A 1A 1A 1A 1A
Całkowita liczba kwasowa (TAN) mgKOH/g 0,09 0,1 0,08 0,08 0,08
Test FZG (stopień obciążenia niszczącego) - >12 >12 >12 >12 >12
Test na aparacie 4-kulowym (średnica skazy) mm 0,49 0,50 0,66 0,53 0,49
Oznaczenia kodowe - 20921 24439 20922 24440 24441

* - pola wymagane