Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Cetus PAO

Cetus PAO

Opis

Oleje CETUS PAO są to syntetyczne oleje sprężarkowe produkowane na bazie polialfaolefin i uszlachetnione pakietem dodatków gwarantujących wysoką jakość. Występują one pod nazwami handlowymi:

  • CETUS PAO 46 
  • CETUS PAO 68

Zalety
Oleje CETUS PAO cechują się wysokim poziomem odporności na utlenianie, doskonałymi charakterystykami w wysokich temperaturach i gwarantują bardzo niski poziom zużycia smarowanych elementów. Ich niska temperatura płynięcia pozwala na stosowanie olejów CETUS PAO w rejonach o zimnym klimacie. Oleje CETUS PAO mają doskonałą zdolność do uwalniania powietrza, co jest szczególnie istotne dla sprężarek śrubowych smarowanych zanurzeniowo. Inną ważną cechą olejów CETUS PAO jest dobra kompatybilność  z uszczelnieniami wynikająca z  zawartości specjalnego czynnika wywołującego pęcznienie uszczelnień, pokonując w ten sposób tendencje polialfaolefin do wywoływania ich kurczenia. Dzięki możliwości stosowania wydłużonych okresów między wymianami oleje CETUS PAO, gwarantują dobrą ekonomiczność ich stosowania.

Zastosowanie
Oleje CETUS PAO 46 zalecane są przede wszystkim do wtryskowego smarowania sprężarek śrubowych, w których temperatury na wyjściu przekraczają 100°C, a ciśnienia wyjściowe są większe niż 15 barów. Stosowanie   w sprężarkach śrubowych olejów CETUS PAO 46 pozwala na wydłużanie przebiegów między wymianami oleju nawet do 8000 godzin.Oleje CETUS PAO 68 są zalecane przede wszystkim do smarowania turbosprężarek wysokoprężnych silników okrętowych, przy założeniu, że silniki te wyposażone są w oddzielny układ smarowania turbosprężarki. Zastosowanie oleju CETUS PAO 68 w turbosprężarkach ABB VTR.4 pozwala na wydłużenie przebiegów między wymianami oleju nawet do 5000 godzin.Olej CETUS PAO 68 może być również stosowany do smarowania tłokowych sprężarek powietrza, w których temperatury na wyjściu przekraczają 200°C.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l

Oleje CETUS PAO spełniają wymagania niemieckiej normy DIN 51506 VDL.
Olej CETUS PAO 46 spełnia wymagania Atlas Copco ECB 573 odnośnie wielostopniowych sprężarek śrubowych GR oraz GR Pack.
Olej CETUS PAO 46 posiada zatwierdzenie TANABE jako syntetyczny olej o wydłużonych przebiegach między wymianami do stosowania w sprężarkach śrubowych.
Olej CETUS PAO 68 posiada zatwierdzenia ABB VTR.4 odnośnie stosowania w turbosprężarkach jako olej o wydłużonych przebiegach między wymianami do 5000 godzin pracy.

CETUS PAO Jednostka 46 68
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,842 0,846
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 46 68
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 8,1 10,3
Wskaźnik lepkości (VI) - 136 141
Temperatura zapłonu (COC) °C 232 240
Temperatura płynięcia °C -57 -57
Skłonność do pienienia:
- po napowietrzaniu, sekw. I
- stab. piany po 10 minutach, sekw. I
- po napowietrzaniu, sekw. II
- stab. piany po 10 minutach, sekw. II
- po napowietrzaniu, sekw. III
- stab. piany po 10 minutach, sekw. III

ml

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
Maszyna FZG (A/8,3/90) obciążenie zacierające stopień 12 12
Właściwości ochronne przed rdzewieniem w wodzie morskiej - Pozyt. Pozyt.
Korozja miedzi (1h, 100°C) - 1B 1B
Korozja miedzi (24h, 120°C) - 1B 1B
Test RBOT min 2955 2763
Oznaczenia kodowe - 42022 42023

* - pola wymagane