Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Cetus De 100

Cetus De 100

Opis

CETUS DE 100 jest to w pełni syntetyczny, wysokiej jakości olej produkowany na bazie diestrów. Charakteryzuje się niezwykłą stabilnością termiczną  i odpornością na utlenianie, dobrymi właściwościami ochronnymi przed korozją, małą skłonnością do tworzenia osadów, dobrymi właściwościami przeciwzużyciowymi i jest energooszczędny. Dodatkowo posiada dobre właściwości niskotemperaturowe. Został stworzony specjalnie  z myślą o smarowaniu sprężarek tłokowych osiągających na wyjściu wysokie temperatury  i ciśnienia sprężanego powietrza.

Zalety
Stosowanie oleju CETUS DE 100 pozwala na wydłużanie okresów między wymianami oleju, zmniejszenie zużycia środka smarowego oraz redukcję kosztów eksploatacyjnych. Olej CETUS DE 100 charakteryzuje się wysoką odpornością na tworzenie osadów na wewnętrznych częściach sprężarek przez co obniża ryzyko pożaru  i wybuchu w porównaniu do układów, w których stosuje się produkty na bazie olejów mineralnych. Olej CETRUS DE 100 posiada wyższą temperaturę zapłonu i samozapłonu niż typowe oleje mineralne.

Zastosowanie
Olej Cetus DE 100 zalecany jest do smarowania sprężarek tłokowych osiągających na wyjściu wysokie temperatury i ciśnienia sprężanego powietrza.
Olej CETUS DE 100 jest kompatybilny  z konwencjonalnymi olejami mineralnymi nie zawierającymi dodatków detergentowych jednakże mieszanie go z olejami mineralnymi obniża parametry użytkowe charakterystyczne dla olejów syntetycznych.
Olej CETUS DE 100 może wykazywać brak kompatybilności z niektórymi materiałami stosowanymi w konstrukcji sprężarek, dlatego też  w przypadku wątpliwości należy skonsultować się  z producentem urządzenia.
Olej CETUS DE 100 jest kompatybilny z takimi materiałami jak fluoropochodne węglowodorów, Viton, Teflon, fluorosilikony, polisiarczki oraz kauczuki wysokonitrylowe Buna-N.
Olej CETUS DE 100 nie jest zalecany do stosowania w układach, w których występują takie materiały uszczelnień jak Neopren, kauczuk naturalny, kauczuk styrenowo-butadienowy (SBR, Buna-S) oraz kauczuki niskonitrylowe Buna-N.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się  z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

 

Dostępne pojemności
20l208l

Olej CETUS DE 100 posiada następujące dopuszczenia:
Matsubara
Sperre
Tanabe (typ H)
CompAir

CETUS DE 100 Jednostka 100
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,962
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 96,6
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 10,22
Wskaźnik lepkości (VI) - 84
Temperatura płynięcia °C < -39
Temperatura zapłonu °C 252
Korozja miedzi (3 godz., 100°C) - 1B
Test na aparacie czterokulowym (średnica skazy) mm 0,26
Oznaczenia kodowe - 02079

* - pola wymagane