Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Capella WF

Capella WF

Opis

Oleje CAPELLA WF są to wysokiej jakości oleje do smarowania sprężarek stosowanych w systemach chłodzenia i klimatyzacji. Produkowane są ze specjalnie rafinowanych olejów naftenowych, tak aby spełniały wymagania większości wytwórców systemów chłodzenia. Rodzina CAPELLA WF obejmuje oleje o klasach lepkości ISO VG 32, ISO VG 46, ISO VG 68.

Zalety
Oleje CAPELLA WF charakteryzują się niską temperaturą flokulacji wobec freonu oraz niską temperaturą płynięcia. Ponadto oleje CAPELLA WF nie mają tendencji do wydzielania parafin  w warunkach niskich temperatur, typowych dla nowoczesnych układów chłodzenia. Oleje CAPELLA WF są poddawane specjalnym procesom oczyszczania w celu zapewnienia stabilności chemicznej  w obecności amoniaku i fluorowanych węglowodorów takich jak R-12 i R-22. Stąd oleje te mają bardzo małą skłonność do formowania laków i szlamów. Oleje CAPELLA WF zostały opracowane tak aby zapewnić możliwie najniższą zawartość w nich wody. Jest to istotne w celu zapewnienia ochrony elementów układu przed korozją, zapobiegania dekompozycji czynnika chłodzącego oraz tworzeniu się lodu wewnątrz układu.

Zastosowanie
Oleje CAPELLA WF przeznaczone są do smarowania chłodziarek, w których jako czynnik chłodzący jest stosowany amoniak lub fluorowane węglowodory. Oleje CAPELLA WF rekomendowane są także do tych układów chłodzenia i klimatyzacji gdzie od oleju wymagane są doskonałe charakterystyki niskotemperaturowe. Oleje CAPELLA WF spełniają wymagania tych układów chłodzenia, w których jako czynnik chłodzący zastosowano fluorowane węglowodory i gdzie minimalna temperatura odparowalnika jest -45°C dla czynnika R-12, -35°C dla czynnika R‑22 oraz -25°C dla czynnika R-502.  Oleje CAPELLA WF mogą być stosowane  w sprężarkach amoniakalnych.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się  z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l

Oleje CAPELLA WF spełniają wymagania następujących standardów:
DIN 51503
BS 2626:1992 Type A
NATO VV-L-825

Oleje CAPELLA WF spełniaj także wymagania takich producentów układów chłodniczych jak: Sulzer, Bitzer, Tecumsec, Carrier, York, Sabroe, J&E Hall, Daikin, Robert Bosch, Heinrich Huppman, Dorin, Matsushita, Trane, DWM Copeland, Kelvinator Inc.

CAPELLA WF Jednostka 32 46 68
Gęstość w temperaturze 15°C kg/dm3 0,906 0,910 0,915
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 30 43,8 68
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 4,4 5,4 6,7
Temperatura zapłonu (COC) °C 178 188 198
Temperatura płynięcia °C -45 -39 -36
Temperatura flokulacji (R-12) °C < -60 < -60 < -60
Liczba kwasowa (TAN) mg KOH/g 0,01 0,01 0,01
Punkt anilinowy °C 79,4 79,2 80
Korozja miedzi - 1B 1B 1B
Oznaczenia kodowe - 01567 01595 01562

* - pola wymagane