Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Ursa Ultra X

Ursa Ultra X

Opis

URSA ULTRA X 10W-40 to olej silnikowy klasy UHPD o niskiej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i siarki (low SAPS), zestawiony przy udziale syntetycznych olejów bazowych, przeznaczony do stosowania w najnowszych konstrukcjach ciężkich silników Diesla spełniających normy emisji spalin Euro 4 i Euro 5. URSA ULTRA X 10W-40 może pracować w wysokich temperaturach towarzyszących najcięższym warunkom eksploatacyjnym. URSA ULTRA X 10W-40 może być stosowany nie tylko do smarowania silników wysokoprężnych o najnowszej konstrukcji, ale także do smarowania silników Diesla starszej generacji.
URSA ULTRA X 10W-40 przyczynia się do wydłużenia trwałości użytkowej takich układów zmniejszających emisję zanieczyszczeń w spalinach jak filtry cząstek stałych typu DPF (Diesel Particulate Filter) i CRT (Continously Regenerating Trap) oraz selektywne katalizatory redukujące tlenki azotu w spalinach SCR (Selective Catalytic Reduction). Olej zalecany jest do stosowania w wolnossących i turbodoładowanych silnikach Diesla ciężkich pojazdów samochodowych wymagających olejów o wydłużonych przebiegach między wymianami.

Zalety
Olej URSA ULTRA X 10W-40 posiada doskonałe walory użytkowe w zakresie:

  • wydłużonej trwałości eksploatacyjnej silnika dzięki doskonałej ochronie przez zużyciem mechanicznym
  • wydłużonych przebiegów między wymianami oleju
  • odporności na obciążenia termiczne zapewniającej czystość silnika i turbosprężarki oraz ochronę przed tworzeniem się osadów, nagarów i szlamów
  • niskiej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i siarki przyczyniających się do obniżenia emisji spalin
  • wydłużonej żywotności eksploatacyjnej osprzętu silnika zmniejszającego emisję spalin (urządzenia typu DPF, CRT, SCR)
  • szerokiego zakresu temperatur pracy, dobrej charakterystyki temperaturowo-lepkościowej oraz odporności na ścinanie
  • długotrwałej ochrony przeciwkorozyjnej
  • oszczędności w zużyciu paliwa

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
5l20l60l208l1000l

ACEA E6, E7
API CI-4
SAE 10W-40
Volvo VDS-3, CNG applications
MAN M3271-1, 3477
Deutz DQC III-10 LA
Renault RGD, RDX, RLD-2
MTU Category 3.1
MACK EO-N
MB 228.51

Ursa Ultra X 10W-40 Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15 °C kg/L 0,864
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 98
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 14,5
Wskaźnik lepkości - 154
Temperatura płynięcia °C ‑42
Temperatura zapłonu (COC) °C 232
Popiół siarczanowy % wag. 1,0

* - pola wymagane