Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Ursa Ultra S

Ursa Ultra S

Opis

URSA ULTRA S 10W-40 to wysokowydajny syntetyczny olej silnikowy o niskiej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i siarki (low SAPS), zestawiony przy udziale syntetycznych olejów bazowych, przeznaczony do stosowania w najnowszych konstrukcjach ciężkich silników Diesla o wydłużonych przebiegach międzywymianowych w tym w najnowszych jednostkach napędowych marki SCANIA . URSA ULTRA S 10W-40 może pracować w wysokich temperaturach towarzyszących najcięższym warunkom eksploatacyjnym. URSA ULTRA S 10W-40 może być stosowany nie tylko do smarowania silników wysokoprężnych o najnowszej konstrukcji, ale także do smarowania silników Diesla starszej generacji.URSA ULTRA S 10W-40 przyczynia się do wydłużenia trwałości użytkowej takich układów zmniejszających emisję zanieczyszczeń w spalinach jak filtry cząstek stałych typu DPF (Diesel Particulate Filter), CRT (Continously Regenerating Trap), EGR (Exchaust Gas Recirculation) oraz selektywne katalizatory redukujące tlenki azotu  w spalinach SCR (Selective Catalytic Reduction).  Olej zalecany jest do stosowania w wolnossących i turbodoładowanych silnikach Diesla ciężkich pojazdów samochodowych  wymagających olejów o wydłużonych przebiegach między wymianami oraz szczególnie do stosowania w najnowszych samochodach ciężarowych marki SCANIA.

Zalety
Olej URSA ULTRA S 10W-40 posiada doskonałe walory użytkowe w zakresie:

  • wydłużonej trwałości eksploatacyjnej silnika dzięki doskonałej ochronie przez zużyciem mechanicznym
  • wydłużonych przebiegów między wymianami oleju
  • odporności na obciążenia termiczne zapewniającej czystość silnika i turbosprężarki oraz ochronę przed tworzeniem się osadów, nagarów i szlamów
  • niskiej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i siarki przyczyniających się do obniżenia emisji spalin
  • wydłużonej żywotności eksploatacyjnej osprzętu silnika  zmniejszającego emisję spalin (urządzenia typu DPF, CRT, SCR)
  • szerokiego zakresu temperatur pracy, dobrej charakterystyki temperaturowo-lepkościowej oraz odporności na ścinanie
  • długotrwałej ochrony przeciwkorozyjnej
  • oszczędności w zużyciu paliwa
  • umożliwia uniknięcie zanieczyszczenia katalizatora i optymalizację czyszczenia filtra cząstek stałych (DPF)

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l

ACEA E6, E7
SAE 10W-40
API CI-4
Volvo VDS-3
MAN M3477
Mack EO-N
Renault RLD-2
MTU Category 3.1
MB 228.51
Scania Low Ash

Ursa Ultra S 10W-40 Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15 °C kg/L 0,862
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 86
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 13,4
Wskaźnik lepkości - 157
Temperatura płynięcia °C ‑39
Temperatura zapłonu (COC) °C 232
Popiół siarczanowy % wag. 0,96

* - pola wymagane