Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Ursa Heavy Duty

Ursa Heavy Duty

Opis

URSA HD  to rodzina wysokiej jakości olejów smarowych do silników z zapłonem samoczynnym pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Produkty zostały wykonane z rafinowanych rozpuszczalnikowo olejów bazowych oraz wysokojakościowego pakietu dodatków i modyfikatora lepkości zapewniających doskonałą trwałość własności użytkowych.Rodzina jednosezonowych olejów silnikowych URSA HD obejmuje następujące produkty:

  • Ursa HD 10W
  • Ursa HD 20W-20
  • Ursa HD 30
  • Ursa HD 40

Zalety i zastosowanie
URSA HD o oleje przeznaczone do stosowania w wolnossących i turbodoładowanych silnikach Diesla w różnorodnych warunkach eksploatacji, spełniające wymagania większości silników z zapłonem samoczynnym pracujących w ciężkich pojazdach transportowych, maszynach budowlanych, górniczych i rolniczych. Wysokojakościowy pakiet dodatków uszlachetniających użyty w zestawie olejów URSA  HD  wykazuje wysoką skuteczność, potwierdzoną wyczerpującymi badaniami, w zakresie własności:

  • detergentowych, dyspergujących, przeciwzużyciowych, przeciwpiennych
  • ochrony przed przyrostem lepkości  w wysokich temperaturach
  • ochrony przed korozją łożysk
  • zachowania odpowiedniej charakterystyki ciernej przekładni w układzie przeniesienia mocy.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie. 

Dostępne pojemności
20l208l1000l

API CF (SAE 10W, 20W-20, 30, 40)
ACEA E2 (SAE 30, 40)
MAN 270 (SAE 30, 40)
MB 228.0 (SAE 30, 40)
MTU Type 1 (SAE 30 ,40)

URSA HD Jednostka 10W 20W-20 30 40
Gęstość w temperaturze 15 °C kg/L 0,878 0,866 0,892 0,896
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 36,5 61,24 99,2 133,6
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 6,3 8,6 11,65 14,1
Temperatura płynięcia °C ‑42 -36 -33 -33
Popiół siarczanowy %m 1,03 1,03 1,03 1,03

* - pola wymagane