Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Texaco Motor Oil S

Texaco Motor Oil S

Opis

Texaco Motor Oil S 5W-40 to wysokiej jakości syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Texaco Motor Oil S 5W-40 został zestawiony z  wykorzystaniem syntetycznych olejów bazowych oraz pakietu dodatków uszlachetniających o niskiej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i siarki (low SAPS). Olej zalecany jest przede wszystkim jako środek smarny o wydłużonych przebiegach międzywymianowych do silników Diesla z filtrami cząstek stałych stanowiących jednostki napędowe samochodów osobowych marki BMW i Daimler. Produkt może być również używany do smarowania silników benzynowych firmy VW/Audi oraz niektórych silników Diesla VW/Audi wyposażonych w pompowtryskiwacze ( TDI ).

Zalety
Olej Texaco Motor Oil S 5W-40 został opracowany specjalnie  z myślą  o wydłużeniu żywotności i zapewnieniu efektywności działania układów redukcji emisji spalin przy jednoczesnym zachowaniu trwałości eksploatacyjnej silnika. Niska zawartość dodatków uszlachetniających przyczyniających się do  powstawania popiołów pozwala na zmniejszenie osadów  w filtrach cząstek stałych montowanych w nowoczesnych silnikach Diesla. Niska zawartość fosforu i siarki natomiast przyczynia się do wydłużenia żywotności trójfunkcyjnych katalizatorów spalin stosowanych w nowoczesnych silnikach benzynowych.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l

SAE 5W-40
API SN
ACEA C3
 

Texaco Motor Oil S 5W-40 Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,850
Temperatura zapłonu (COC) °C 232
Temperatura płynięcia °C -43
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 76,0
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 12,9
Wskaźnik lepkości - 171
Popiół siarczanowy % m 0,8

* - pola wymagane