Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Motex 2T

Motex 2T

Opis

MOTEX 2T to olej silnikowy do silników dwusuwowych spełniający wymagania klasy API TC oraz JASO FB. Można go stosować zarówno w układach smarowania mieszankowego (zalecana proporcja 1:50) jak i wtryskowego. MOTEX 2T zapewniają bardzo dobre smarowanie łożysk, przeciwdziałanie zacieraniu tłoka, zużyciu, zanieczyszczeniu osadami tłoka i skrzyni korbowej, zanieczyszczeniu świecy zapłonowej, blokowaniu układu wydechowego i korozji elementów silnika. Ponadto wykazują zdolność do przeciwdziałania unieruchomieniu pierścieni w warunkach wysokich temperatur oraz zapobiegania przedwczesnemu zapłonowi wywołanemu gromadzeniem się osadów.

Zalety
MOTEX 2T wykazują dobre własności użytkowe w zastosowaniu do silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem stosowanych w motocyklach, kosiarkach, skuterach pracujących w normalnych warunkach eksploatacyjnych. Nie zaleca się stosowania oleju Motex 2T w dwusuwowych silnikach pił łańcuchowych i innych ciężkich warunkach pracy i innych zastosowaniach.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
1l20l208l

MOTEX 2T spełniają i przewyższają wymagania warunków technicznych API TC. W układach smarowania mieszankowego proporcja oleju do paliwa powinna wynosić co najmniej 1:50.

MOTEX 2T Jednostka Wielkość
Gęstość w temperaturze 15 °C kg/L 0,878
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 70
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 9,3
Temperatura płynięcia °C -6
Temperatura zapłonu (COC) °C 110

* - pola wymagane