Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Havoline 4T Motorcycle

Havoline 4T Motorcycle

Opis

Havoline Motorcycle 4T 10W-40 jest to bardzo wysokiej jakości wielosezonowy olej do motocyklowych, czterosuwowych silników spalinowych. Został wyprodukowany z półsyntetycznych niekonwencjonalnych olejów bazowych oraz pakietu dodatków uszlachetniających przeciwdziałających powstawaniu "czarnego szlamu" zapewniających jednocześnie doskonałe własności przeciwzużyciowe.

Zalety
Havoline Motorcycle 4T 10W-40 został opracowany z przeznaczeniem do smarowania motocyklowych, czterosuwowych silników spalinowych zarówno tych chłodzonych cieczą  jak i powietrzem. Przy ścisłym przestrzeganiu zaleceń producentów pojazdów odnośnie klasy lepkościowej i  jakościowej, oleje Havoline Motorcycle 4T 10W-40 zapewniają właściwe działanie silnika utrzymując go w czystości i wydłużając jego żywotność. 

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie

Dostępne pojemności
1l

SAE 10W-40
API SL
JASO MA

Motex 4T-X 10W-40 Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,873
Temperatura zapłonu (COC) °C 224
Temperatura płynięcia °C -27
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 100
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 14,6
Wskaźnik lepkości - 151
Całkowita liczba zasadowa mgKOH/g 7,7
Popiół siarczanowy % m 0,9

* - pola wymagane