Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Havoline Ultra R

Havoline Ultra R

Opis

Havoline Ultra R 5W-30 to syntetyczny wielosezonowy olej silnikowy przeznaczony do samochodów osobowych i pojazdów typu van. Havoline Ultra R 5W-30 został wyprodukowany z syntetycznych olejów bazowych oraz unikalnego pakietu dodatków uszlachetniających o niskiej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i siarki (low SAPS). Olej zalecany jest przede wszystkim jako produkt o wydłużonych przebiegach międzywymianowych do smarowania silników Diesla z filtrami cząstek stałych stanowiących jednostki napędowe samochodów osobowych oraz w innych silnikach, których producenci wymagają olejów klasy ACEA C4.

Zalety
Olej Havoline Ultra R 5W-30 został opracowany specjalnie  z myślą  o wydłużeniu żywotności i zapewnieniu efektywności działania układów redukcji emisji spalin przy jednoczesnym zachowaniu trwałości eksploatacyjnej silnika. Niska zawartość dodatków uszlachetniających przyczyniających się do  powstawania popiołów pozwala na zmniejszenie osadów w filtrach cząstek stałych montowanych w nowoczesnych silnikach Diesla. Niska zawartość fosforu i siarki natomiast przyczynia się do wydłużenia żywotności trójfunkcyjnych katalizatorów spalin stosowanych w nowoczesnych silnikach benzynowych.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
1l4l208l

SAE 5W-30
ACEA C4
Renault RN0720;  MB 226.51

Havoline Ultra R 5W-30 Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,853
Temperatura zapłonu (COC) °C 233
Temperatura płynięcia °C -39
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 67,1
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 11,5
Wskaźnik lepkości - 167
Lepkość dynamiczna w temperaturze -35°C mPa.s 25100
Lepkość HTHS w temperaturze 150°C mPa.s 3,5
Całkowita liczba zasadowa mgKOH/g 7,5
Odparowalność wg Noacka % 8,5
Popiół siarczanowy % m 0,8

* - pola wymagane