Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Havoline Energy EF

Havoline Energy EF

Opis

Havoline Energy EF 5W-30 to wysokiej jakości syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych oraz Diesla samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Olej został wyprodukowany z syntetycznych olejów bazowych oraz unikalnego pakietu dodatków uszlachetniających o niskiej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i siarki (low SAPS).Havoline Energy EF 5W-30 to niskolepkościowy olej silnikowy o niskiej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i siarki (low SAPS) i dlatego może być nieodpowiedni dla silników, których producenci wymagają olejów o wysokiej lepkości i dla silników zasilanych paliwem o dużej zawartości siarki. Poprzez zastosowanie w produkcie odpowiednio dobranych modyfikatorów tarcia olej przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa przez silnik oraz do redukcji dwutlenku węgla.

Zalety
Olej został opracowany głównie z myślą o wydłużeniu żywotności jednostki napędowej i zapewnieniu efektywności działania układów redukcji emisji spalin przy jednoczesnym zachowaniu trwałości eksploatacyjnej silnika. Niska zawartość dodatków uszlachetniających przyczyniających się do powstawania popiołów pozwala na zmniejszenie osadów w filtrach cząstek stałych montowanych w nowoczesnych silnikach Diesla. Niska zawartość fosforu i siarki natomiast przyczynia się do wydłużenia żywotności trójfunkcyjnych katalizatorów spalin stosowanych w nowoczesnych silnikach benzynowych. Unikalne pakiety zastosowanych dodatków przyczyniają się do niskiego zużycia paliwa, nawet przy wydłużonych przebiegach między wymianami oleju.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
1l4l208 l

SAE 5W-30
ACEA C1, C2

FORD WSS- M2C934-B

JAGUAR LAND ROVER ST-JLR.03.5005

 

Havoline Energy EF 5W-30 Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,848
Temperatura zapłonu (COC) °C 226
Temperatura płynięcia °C -36
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 55,0
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 10,0
Wskaźnik lepkości - 170
Lepkość dynamiczna w temperaturze -35°C mPa.s 22000
Lepkość HTHS w temperaturze 150°C mPa.s 3,05
Całkowita liczba zasadowa mgKOH/g 4,7
Odparowalność wg Noacka % 12,5
Popiół siarczanowy % m 0,5

* - pola wymagane