Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Super Universal Tractor Oil Extra

Super Universal Tractor Oil Extra

Opis

Super Universal Tractor Oil Extra 10W-30 to wysokiej jakości produkt spełniający wymagania uniwersalnego oleju smarującego do traktorów i maszyn rolniczych. Olej Super Universal Tractor Oil Extra 10W-30 posiada zatwierdzenia Massey Ferguson CMS M1144 oraz CMS M1145. Olej Super Universal Tractor Oil Extra 10W-30 został zestawiony przy udziale rafinowanych rozpuszczalnikowo parafinowych olejów bazowych oraz specjalnego pakietu dodatków uszlachetniających.

Zalety
Uniwersalność oleju Super Universal Tractor Oil Extra 10W-30 polega na możliwości stosowania tego produktu we wszystkich układach olejowych traktorów i maszyn rolniczych. Pozwala to na zmniejszenie liczby środków smarowych co ułatwia magazynowanie i gospodarkę olejową zakładu oraz wyklucza ryzyko pomyłki przy napełnianiu różnych układów olejowych maszyn i urządzeń rolniczych.

Super Universal Tractor Oil Extra 10W-30 zapewnia takie walory użytkowe jak:

  • odpowiednia ochrona silników benzynowych oraz silników Diesla
  • ochrona przeciwzużyciowa skrzyń biegów i przekładni głównych
  • miękka praca sprzęgieł
  • spokojna i bezawaryjna praca „mokrych hamulców”
  • prawidłowe funkcjonowanie układów hydraulicznych

Zastosowanie
Super Universal Tractor Oil Extra 10W-30 został opracowany specjalnie z myślą o zastosowaniach w układach smarowania silników, skrzyń biegów, przekładni głównych oraz w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń, w których wymagane są uniwersalne oleje traktorowe klasy „Super Tractor Oil Universal” (STOU).
Olej ten może być również używany tam, gdzie wymagane jest stosowanie olejów klasy „Universal Tractor Transmission Oil” (UTTO), choć w takich przypadkach, dla zapewnienia optymalnych osiągów zaleca się stosowanie olejów Textran TDH lub Textran TDH Premium.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l60l208l1000l

Super Univeral Tractor Oil Extra 10W-30 spełnia następujące standardy i wymagania:

Super Tractor Oil Universal (STOU):
Massey Ferguson CMS M1139, CMS M1144, CMS M1145· John Deere JDM J27
Ford ESN-M2C159-B1

Universal Tractor Transmission Oil (UTTO):
Massey Ferguson CMS M1135· John Deere JDM J20CSilniki:
API CE/CF-4/SF
CCMC D4/G2
MB 228.1
MIL-L-2104C, MIL-L-2104D, MIL-L-46152B, MIL-L-21260C

Układy przeniesienia napędu:
API GL-4 (mała prędkość, duży moment)
Allison C3 i C4· Caterpillar TO-2
ZF TE-ML-06C/7B

Układy hydrauliczne:
DIN 51524 HV
AFNOR NF E 48602 HV
Vickers hydraulics
Denison HF-O

Super Universal Tractor Oil Extra 10W-30 Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,881
Temperatura zapłonu (COC) °C 214
Temperatura płynięcia °C -27
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 71
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 10.7
Wskaźnik lepkości - 140
Popiół siarczanowy % m 1,3
Całkowita liczba zasadowa mg KOH/g 9,8
Lepkość dynamiczna w temperaturze -25°C mPa.s 6140
Lepkość HTHS w temperaturze 150°C mPa.s 3,2
Oznaczenie kodowe - 40367

* - pola wymagane