Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Super Universal Tractor Oil

Super Universal Tractor Oil

Opis

Oleje SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL 15W-30 zestawione są z odparafinowanych rozpuszczalnikowo parafinowych olejów mineralnych i specjalnego pakietu dodatków dla spełnienia wymagań technicznych typu "Super Universal Tractor Oil".

Zastosowanie
Oleje SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL 15W-30 zalecane są do stosowania w silnikach, przekładniach, tylnych mostach, mokrych hamulcach i układach hydraulicznych sprzętu rolniczego, do których wymagany jest uniwersalny olej do ciągników, względnie w tych przypadkach, w których wymagania producenta odnośnie oleju smarowego pokrywają się z powyższym poziomem jakości. Nadają się one do prowadzenia racjonalnej gospodarki olejami do sprzętu rolniczego, ale nie można ich stosować do wysokoobrotowych silników benzynowych ze względu na dużą zawartość popiołu siarczanowego.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się  z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenia.

 

Dostępne pojemności
20l208l1000l

Olej SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL 15W-30 spełnia wymagania techniczne:
jako uniwersalny olej traktorowy:
Ford M2C-159A/B
MF M1139
Ursus

jako olej silnikowy:
API CD/SE
 Ursus

jako olej przekładniowy:
API GL-4 (małe prędkości, duże momenty)
Allison C3
Caterpillar TO-2
Ursus

jako olej hydrauliczny:
Vickers hydraulics
Denison HF-O
Ursus

Super Universal Tractor Oil 15W-30 Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,885
Temperatura zapłonu (COC) °C 218
Temperatura płynięcia °C ‑33
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C mm2/s 78
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 °C mm2/s 10,7
Wskaźnik lepkości - 123
Lepkość dynamiczna w temperaturze ‑20 °C mPa.s 6400
Oznaczenie kodowe - 24608

* - pola wymagane