Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Ursa TorqForce 10W, 30 SAE 50

Ursa TorqForce 10W, 30 SAE 50

Opis

Ursa TorqForce to nowa rodzina wysokiej jakości olejów do układów przeniesienia napędu, spełniające wymagania  w zakresie tarcia, ochrony przed zużyciem oraz kompatybilności z elastomerami określone  w specyfikacji Caterpillar TO-4. oraz Allison C-4. Olej ten został zestawiony przy udziale głęboko rafinowanych olejów bazowych i specjalnego pakietu dodatków uszlachetniających.
Seria olejów Ursa TorqForce obejmuje następujące produkty:

  • Ursa TorqForce HD 10W
  • Ursa TorqForce 30
  • Ursa TorqForce 50 

Zalety i zastosowanie
Ursa TorqForce spełnia surowe wymagania specyfikacji Caterpillar TO-4 i Allison C-4 dotyczącej olejów do układów przeniesienia napędu. Może być używany w układach przeniesienia napędu, przekładniach głównych, napędach hydrostatycznych i układach hydraulicznych wymagających olejów zgodnych z wymaganiami DANA Powershift, Komatsu, Komatsu-Dresser, Tremec /TTC, Vickers oraz ZF.
Olej ten jest przystosowany do płynnego przenoszenia napędu przy dużych mocach i zachowuje swoje walory
użytkowe nawet w ciężkich warunkach eksploatacyjnych jakim poddawane są najnowsze modele sprzętu.
Specyfikacja Caterpillar TO-4 i Allison C-4 stworzona została  w celu określenia specyficznych potrzeb nowoczesnych układów przeniesienia napędu i nie wprowadza ustępstw na rzecz umożliwienia stosowania tego oleju do smarowania silnika. Dlatego też nie należy stosować oleju Ursa TorqForce  w układach smarowania silników spalinowych.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się  z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l1000l

Olej Ursa TorqForce  spełnia wymagania następujących producentów :

Caterpillar : TO-4

Komatsu KES 07.868.1

Detroit Diesel Allison : C-4

Komatsu Dresser

Tremec/TTC

Vickers 36VQ25

ZF-TE-ML 03C, 07F

Dana Powershift

Ursa TorqForce Jednostka 10 W 30 50
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,876 0,883 0,895
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 44 88 199
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 6,8 10,9 18,5
Wskaźnik lepkości - 110 110 103
Temperatura zapłonu (COC) °C 205 225 225
Temperatura płynięcia °C -33 -27 -27

* - pola wymagane