Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Textran TDH Premium

Textran TDH Premium

Opis

Textran TDH Premium to olej przekładniowo-hydrauliczny zestawiony przy udziale rafinowanych rozpuszczalnikowo olejów bazowych i specjalnego pakietu dodatków uszlachetniających zapewniających wysoki wskaźnik lepkości, odporność na korozję   i utlenianie, bardzo dobre własności przeciwzużyciowe, zdolność do przenoszenia dużych nacisków (EP) oraz niską skłonność do pienienia. Textran TDH Premium posiada zatwierdzenia Volvo 97303 (VME WB 101) oraz Massey Fergusona CMS M1143 i CMS M1145.

Zalety
Textran TDH Premium charakteryzuje się takimi  walorami użytkowymi jak :

  • doskonała ochrona przekładni  w warunkach oddziaływania ekstremalnych nacisków
  • optymalna charakterystyka cierna dla zastosowań w „mokrych” hamulcach   i sprzęgłach
  • wysoka stabilność termiczna, ważna  w przekładniach pracujących w wysokich temperaturach
  • dobra filtrowalność, ważna dla zastosowań hydraulicznych
  • doskonała odporność na pienienie
  • ochrona przed rdzą i korozją
  • kompatybilność z materiałami uszczelek

Zastosowanie
Textran TDH Premium zalecany jest do stosowania w przekładniach, tylnych osiach, układach hydraulicznych wymagających stosowania tzw. uniwersalnych, przekładniowych  olejów traktorowych.
Textran TDH Premium może być stosowany  w traktorach i innych pojazdach terenowych  o najnowszych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Został on tak opracowany by spełniać wymagania odnośnie odporności na ścinanie stawiane przez normę Massey Ferguson M1143 i M1145 oraz  wymagania określane przez normę VME WB 101 dla zastosowań w „mokrych” hamulcach.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano  w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l60l208l1000l

Textran TDH Premium posiada następujące zatwierdzenia:
Volvo 97303 (VME WB 101)
Massey Ferguson M1143 i M1145
ZF TE-ML 03E / 05F / 06K

oraz spełnia następujące wymagania i specyfikacje:
Detroit Diesel Allison C-3
J.I.Case MS 1206, MS 1207
John Deere JD 20C
Ford New Holland M2C 134A/B/C/D, M2C 86B/C
Massey Ferguson M1135, M1141
Caterpillar TO-2
API GL-4

Textran TDH Premium Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15°C kg/ l 0,884
Temperatura zapłonu (COC) ºC 224
Temperatura płynięcia °C -45
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC mm2/s 58
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 ºC mm2/s 9,4
Lepkość dynamiczna w temperaturze -18 ºC mPas 3500
Lepkość dynamiczna w temperaturze -20 ºC mPas 4700
Lepkość dynamiczna w temperaturze -35 ºC mPas 59000
Wskaźnik lepkości - 146
Korozja miedzi, 3/h 150 ºC - 1A
Odporność na ścinanie po 250 cyklach
- lepkość kinematyczna w 100ºC

mm2/s

9,3
Oznaczenie kodowe - 33082

* - pola wymagane