Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Textran HD 10W, SAE 30 SAE 50

Textran HD 10W, SAE 30 SAE 50

Opis

Textran HD to wysokiej jakości olej do układów przeniesienia napędu, spełniający wymagania  w zakresie tarcia, ochrony przed zużyciem oraz kompatybilności z elastomerami określone  w specyfikacji Caterpillar TO-4. Olej ten został zestawiony przy udziale głęboko rafinowanych olejów bazowych i specjalnego pakietu dodatków uszlachetniających.
Seria olejów Textran HD obejmuje następujące produkty:

  • Textran HD 10W
  • Textran HD 30
  • Textran HD 50 

Zalety i zastosowanie
Textran HD spełnia surowe wymagania specyfikacji Caterpillar TO-4 dotyczącej olejów do układów przeniesienia napędu. Może być używany w układach przeniesienia napędu, przekładniach głównych, napędach hydrostatycznych i układach hydraulicznych wymagających olejów zgodnych z wymaganiami Caterpillar TO-4. 
Olej ten jest przystosowany do płynnego przenoszenia napędu przy dużych mocach i zachowuje swoje walory
użytkowe nawet w ciężkich warunkach eksploatacyjnych jakim poddawane są najnowsze modele sprzętu.
Specyfikacja Caterpillar TO-4 stworzona została  w celu określenia specyficznych potrzeb nowoczesnych układów przeniesienia napędu i nie wprowadza ustępstw na rzecz umożliwienia stosowania tego oleju do smarowania silnika. Dlatego też nie należy stosować oleju Textran HD  w układach smarowania silników spalinowych.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się  z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l1000l

Olej Textran HD spełnia wymagania następujących producentów :
Caterpillar : TO-4
Komatsu KES 07.868.1
Detroit Diesel Allison : C-4

TEXTRAN HD Jednostka 10 W 30 50
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,884 0,895 0,904
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 41 89 230
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 6,5 10,6 19,6
Wskaźnik lepkości - 112 103 97
Temperatura zapłonu (COC) °C 218 248 258
Temperatura płynięcia °C -42 -30 -27
Lepkość dynamiczna w temperaturze -35 ºC mPas 40000 - -
Lepkość dynamiczna w temperaturze -25 ºC mPas - 50000 -
Lepkość dynamiczna w temperaturze -15 ºC mPas - - 41000
Pompowalność w temperaturze -25 ºC mPas 6700 - -
Korozja miedzi (2h,100ºC) - 1A 1A 1A
Pienienie : tendencja / stabilizacja
Sekwencja I
Sekwencja II
Sekwencja III

ml
ml
ml

0/0
30/0
0/0

0/0
30/0
0/0

0/0
0/0
0/0
Oznaczenie kodowe - 01961 01954 01971

* - pola wymagane