Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Texamatic 7045E

Texamatic 7045E

Opis

Olej TEXAMATIC 7045E to barwiony na kolor czerwony płyn, posiadający doskonałe własności użytkowe w zastosowaniu do przekładni automatycznych nowoczesnych samochodów osobowych oraz ciężkich pojazdów transportowych i terenowych, dla których zaleca się stosowanie produktów spełniających wymagania Dexron IIIG.
Olej TEXAMATIC 7045E wytwarzany jest przy udziale wysokiej jakości rafinowanych rozpuszczalnikowo olejów mineralnych i specjalnego zestawu dodatków zapewniającego, wśród innych właściwości użytkowych odpowiednią charakterystykę cierną.

Zalety
Olej TEXAMATIC 7045E wykazuje doskonałe właściwości użytkowe w zakresie charakterystyki ciernej, odporności na utlenianie i działanie wysokich temperatur, odporności na korozję, rdzewienie i pienienie oraz współpracę z różnymi elementami przekładni automatycznych, jak uszczelnienia elastomerowe i części z tworzyw sztucznych. Wysoki wskaźnik lepkości oleju pozwala na jego stosowanie w szerokim zakresie temperatur gwarantując doskonałą płynność w niskich temperaturach a równocześnie zachowuje żądaną lepkość w wysokich temperaturach. Zastosowanie specjalnych modyfikatorów tarcia zapewnia płynne zmiany biegów, zgodne z wymaganiami specyfikacji Dexron IIIG (GM 6417M).

Zastosowanie
Olej TEXAMATIC 7045E zalecany jest do napełnienia i uzupełniania przekładni automatycznych samochodów osobowych i lekkich ciężarowych wytwarzanych przez firmę General Motors, wyposażonych w automatyczne przekładnie, dla których zaleca się stosowanie produktów Dexron IIIG (GM 6417-M). Olej ten spełnia wymagania techniczne firmy Ford M2C 138-CJ lub M2C 166-H, a także jest zgodny ze specyfikacją Ford Mercon. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że Mercon V stanowi odrębną specyfikację i Texamatic 7045E nie jest zalecany do takich zastosowań. Zaleca się stosowanie oleju Texamatic 7045E w przekładniach automatycznych Allison wymagającymi jakości C-4 oraz w przekładniach Caterpillar wymagających oleju o parametrach odpowiadających specyfikacji TO-2.
Olej TEXAMATIC 7045E można też stosować jako olej hydrauliczny (o klasie lepkości zbliżonej do ISO VG 32) o własnościach przeciwzużyciowych w szerokim zakresie temperatur.
Olej Texamatic 7045E nie powinien być używany w zastosowaniach wymagających olejów spełniających normę Ford M2C33-F/G.Texamatic 7045E spełnia wymagania normy ASTM D2822 i może być stosowany w instalacjach hydraulicznych wykorzystujących pompy Vickersa, Sunstrand i Denison (HF-O).

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
1l5l20l60l208l1000l

Olej TEXAMATIC 7045E posiada następujące zatwierdzenia:
Detroit Diesel Allison C-4 (29483700)
MAN 339 (typ F)
Voith 55.6335(DIWA i Midimat) – to nowa nazwa specygikacji G607
ZF TE-ML-02F/04D/09/09B/17C

oraz spełnia wymagania:
GM Dexron IIIG (GM 6417-M)
Caterpillar TO-2
Ford Mercon

Texamatic 7045E Jednostka Wartość
Barwa - czerwona
Gęstość w temperaturze 15 °C g/cm3 0,862
Temperatura zapłonu (COC) °C 200
Temperatura płynięcia °C ‑51
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C mm2/s 33,8
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 °C mm2/s 7,4
Lepkość dynamiczna w temperaturze -20 °C mPa.s 1100
Lepkość dynamiczna w temperaturze ‑30 °C mPa.s 3800
Lepkość dynamiczna w temperaturze ‑40 °C mPa.s 17500
Wskaźnik lepkości - 194
Korozja na płytkach miedzi (3h, 150°C) - 1B
Stopień obciążenia niszczącego na maszynie FZG A/8.3/90 - 12+
Odporność na ścinanie po 20 godz.
- lepkość kinematyczna w temp. 100°C (CEC L-45-T-93)

mm2/s

4,7
Charakterystyki właściwości przeciwpiennych:
- Sekw. I (skłonność/ stabilność)
- Sekw. II (skłonność / stabilność)
- Sekw. III (skłonność / stabilność)

ml/ml
ml/ml
ml/ml

0/0
0/0
0/0
Oznaczenie kodowe - 40254

* - pola wymagane