Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Texamatic 4291

Texamatic 4291

Opis

TEXAMATIC 4291 to olej klasy ATF do automatycznych skrzyń biegów pojazdów samochodowych wymagających olejów spełniających specyfikacje Dexron IID, skomponowany przy udziale rozpuszczalnikowo rafinowanych mineralnych olejów bazowych  i pakietu dodatków uszlachetniających zapewniających doskonałe własności cierne.

Zalety
Olej TEXAMATIC 4291 dzięki wysokojakościowemu pakietowi dodatków uszlachetniających  wykazuje doskonałe własności użytkowe w zakresie:

  • odporności na utlenianie
  • ochrony przed zużyciem
  • ochrony przeciwkorozyjnej
  • niskiej temperatury płynięcia
  • wysokiego wskaźnika lepkości

Zastosowanie
Olej TEXAMATIC 4291 zalecany jest do automatycznych skrzyń biegów, wspomagania układów kierowniczych samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych i urządzeń górniczych. Może być ponadto stosowany jako wysokogatunkowy, wielosezonowy olej hydrauliczny spełniający w przybliżeniu klasę lepkości ISO VG 46 w mobilnych   i stacjonarnych układach hydraulicznych. 

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l

Olej TEXAMATIC 4291 posiada następujące aprobaty:
General Motors Dexron IID
Detroit Diesel Allison C-3/C-4
Voith G607 (DIWA i Midimat)
ZF TE-ML 03D/04D/09/11A/14A/17C
Renk Doromat
MAN 339D
Daimler Chrysler 236.5 / 236.7
i spełnia wymagania firmy Caterpillar TO-2.

Texamatic 4291 Jednostka Wartość
Barwa - czerwona
Gęstość w temperaturze 15 °C kg/L 0,870
Temperatura zapłonu (COC) °C 202
Temperatura płynięcia °C ‑48
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 38
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 7,3
Lepkość dynamiczna w temperaturze ‑40°C mPa.s 38000
Wskaźnik lepkości - 158
Korozja miedzi (3 godz., 150°C) - 1B
Obciążenie niszczące FZG A/8,3/90 - 11
Oznaczenie kodowe - 31379

* - pola wymagane