Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Texaco 1000 THF

Texaco 1000 THF

Opis

Texaco 1000 THF to najnowszej generacji olej przekładniowo-hydrauliczny klasy UTTO zestawiony przy udziale rafinowanych rozpuszczalnikowo olejów bazowych i specjalnego pakietu dodatków uszlachetniających zapewniających wysoki wskaźnik lepkości, odporność na korozję i utlenianie, bardzo dobre własności przeciwzużyciowe, zdolność do przenoszenia dużych nacisków (EP) oraz niską skłonność do pienienia. Produkt jest ponadto rekomendowany do stosowania w układach hydrauliczno-przekładniowych produkowanych Case Corporation JIC-143,145, MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210, (TCH) , New Holland CNH MAT 3503, CNH MAT 3525, Caterpillar TO-2, Ford New Holland ESN-M2C134-D, FNHA-2-C-201-.00, International Harvester B6, John Deere JDM, J20C, Kubota UDT, Massey Ferguson CMS M1135,1141,1143,1145, Minneapolis-Moline Q-1722,1766,1766B,1705, Renk Doromat 874A,874B, Volvo 97303 (WB101), ZF-TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F.

Zalety
Texaco 1000 THF charakteryzuje się takimi  walorami użytkowymi jak :

  • doskonała ochrona przekładni  w warunkach oddziaływania ekstremalnych nacisków
  • optymalna charakterystyka cierna dla zastosowań w „mokrych” hamulcach   i sprzęgłach
  • wysoka stabilność termiczna, ważna  w przekładniach pracujących w wysokich temperaturach
  • dobra filtrowalność, ważna dla zastosowań hydraulicznych
  • doskonała odporność na pienienie
  • ochrona przed rdzą i korozją
  • kompatybilność z materiałami uszczelek

Zastosowanie
Texaco 1000 THF zalecany jest do stosowania w przekładniach, tylnych osiach, układach hydraulicznych wymagających stosowania tzw. uniwersalnych, przekładniowych  olejów traktorowych.
Texaco 1000 THF może być stosowany  w traktorach i innych pojazdach terenowych  o najnowszych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Został on tak opracowany by spełniać wymagania odnośnie odporności na ścinanie stawiane przez normę Massey Ferguson M1143 i M1145 oraz  wymagania określane przez normę VME WB 101 dla zastosowań w „mokrych” hamulcach.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano  w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l60l208l1000l

Texaco 1000 THF posiada następujące zatwierdzenia:

Case Corporation JIC-143,145, MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210, (TCH) , New Holland CNH MAT 3503, CNH MAT 3525, Caterpillar TO-2, Ford New Holland ESN-M2C134-D, FNHA-2-C-201-.00, International Harvester B6, John Deere JDM, J20C, Kubota UDT, Massey Ferguson CMS M1135,1141,1143,1145, Minneapolis-Moline Q-1722,1766,1766B,1705, Renk Doromat 874A,874B, Volvo 97303 (WB101), ZF-TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F.

Texaco 1000 THF Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15°C kg/ l 0,872
Temperatura zapłonu (COC) ºC 224
Temperatura płynięcia °C -45
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC mm2/s 59
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 ºC mm2/s 9,4
Lepkość dynamiczna w temperaturze -18 ºC mPas 3500
Wskaźnik lepkości - 142

* - pola wymagane