Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Multigear RN Premium

Multigear RN Premium

Opis

MULTIGEAR RN PREMIUM 75W-80 to najwyższej jakości olej do ręcznych skrzyń biegów zestawiony przy udziale hydrokrakowanych olejów bazowych oraz specjalnego pakietu dodatków uszlachetniających wolnych od boranu.
MULTIGEAR RN PREMIUM 75W-80 zapewnia właściwą pracę synchronizatorów ręcznych skrzyń biegów podczas przełączania biegów. Dzięki unikalnej i uniwersalnej technologii olej MULTIGEAR RN PREMIUM 75W-80 może być stosowany w ręcznych skrzyniach biegów wytwarzanych przez większość europejskich i japońskich producentów.

Zalety
Olej MULTIGEAR RN PREMIUM 75W-80, w porównaniu z MULTIGEAR RN 75W-80, zapewnia wyższą odporność na ścinanie i utlenianie oraz lepszą pracę synchronizatorów podczas przełączania biegów w niskich temperaturach pracy.
Technologia oleju MULTIGEAR RN PREMIUM 75W-80 zapewnia olejowi wyjątkową charakterystykę cierną oraz płynność wpływając w ten sposób na doskonałą płynność zmiany biegów nawet w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych (niskie temperatury pracy, wilgotność).

Zastosowanie
MULTIGEAR RN PREMIUM 75W-80 zalecany jest do stosowania w ręcznych skrzyniach biegów samochodów osobowych, których producenci wymagają używania olejów spełniających klasy jakości GL-4 lub GL-5 wg API oraz klasy lepkości 75W, 80W oraz 75W-80 wg SAE.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
1l20l

Olej MULTIGEAR RN PREMIUM 75W-80 spełnia wymagania firmy Renault w zakresie stosowania w ręcznych skrzyniach biegów serii „P” montowanych w samochodach osobowych oraz pojazdach typu van.

MULTIGEAR RN PREMIUM 75W-80 Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,854
Temperatura zapłonu (COC) °C 214
Temperatura płynięcia °C -48
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 45,7
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 8,85
Lepkość dynamiczna w temperaturze -40°C mPa.s 25000
Wskaźnik lepkości - 180
Korozja miedzi (3h, 100°C) - 1A
Obciążenie niszczące FZG A/8,3/90 - 12+
Oznaczenie kodowe - 30691

* - pola wymagane