Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Multigear R

Multigear R

Opis

Multigear 75W-90 R jest uniwersalnym, wielosezonowym olejem do przekładni głównych  i ręcznych skrzyń biegów pojazdów samochodowych, zestawionym przy udziale kombinacji bazowych olejów syntetycznych (polialfaolefin) i rafinowanych rozpuszczalnikowo bazowych olejów mineralnych (parafinowych) oraz wysokiej jakości pakietu dodatków uszlachetniających.Multigear 75W-90 R spełnia wymagania jakościowe API GL-4 i GL-5 oraz lepkościowe SAE 75W-90.

Zalety
Nowoczesne pojazdy samochodowe stawiają bardzo ostre wymagania odnośnie olejów przekładniowych. Rosnące obciążenia mechaniczne oraz zróżnicowane warunki eksploatacyjne wpływają na wzrost temperatur pracy przekładni samochodowych. Wszystko to  w konsekwencji prowadzi do wyższych wymagań odnośnie stabilności termicznej olejów przekładniowych, które powinny być bardzo odporne na degradację (starzenie) oraz skutecznie chronić przed tworzeniem osadów.
Wysoka stabilność termiczna oleju przekładniowego Multigear 75W-90 R pomaga zapobiegać tworzeniu się osadów, laków  i szlamów na elementach przekładni podczas jej pracy w wysokich temperaturach eksploatacyjnych.
Dzięki wysokiej jakości pakietu dodatków uszlachetniających Multigear 75W-90 R chroni skutecznie przekładnie przed zużyciem  w warunkach wysokich obciążeń mechanicznych.
Precyzyjnie dobrane charakterystyki cierne oleju Multigear 75W-90 R zapewniają prawidłową pracę synchronizatorów skrzyń biegów.

Multigear 75W-90 R może być stosowany zarówno w ręcznych skrzyniach biegów jak  i przekładniach głównych.
Ponadto Multigear 75W-90 R charakteryzuje się następującymi walorami użytkowymi :

  • odpornością na pienienie
  • ochroną przeciwkorozyjną
  • kompatybilnością z elastomerami uszczelek

Zastosowanie
Multigear 75W-90 R zalecany jest do stosowania  w samochodowych, ręcznych skrzyniach biegów wymagających olejów przekładniowych zawierających dodatki typu EP i spełniających klasy jakości API GL-4 lub GL-5, jak również  w hipoidalnych przekładniach głównych wymagających olejów klasy API GL-5.
Olej Multigear 75W-90 R spełnia ponadto wymagania standardów API MT-1 oraz U.S. Military MIL-PRF-2105E.
Olej Multigear 75W-90 R może być używany  w przekładniach wymagających olejów o klasach lepkości SAE 75W, 75W-90, 80W, 80W-90, 85W-90 lub 90.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l

Multigear 75W-90 R posiada następujące zatwierdzenia:
Land Rover: osie napędowe
Opel/Vauxhall Frontera: przednie osie napędowe

MULTIGEAR 75W-90 R Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15°C kg / L 0,876
Temperatura zapłonu (COC) °C 200
Temperatura płynięcia °C -48
Lepkość kinematyczne w temperaturze - 10°C cSt 1560
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C cSt 81
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C cSt 14,4
Lepkość Brookfielda w temperaturze - 40°C mPa.s 55000
Wskaźnik lepkości - 186
Korozja miedzi po 3h w temperaturze 121°C - 1A
Odporność na ścinanie, 20h - lepkość kinem. w temp. 100°C cSt 9,7
Obciążenie niszczące na aparacie FZG, A/8,3/90 - 12+
Oznaczenie kodowe - 32978

* - pola wymagane