Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Multigear MTF

Multigear MTF

Opis

MULTIGEAR MTF 75W-80W to najwyższej klasy olej do ręcznych skrzyń biegów zestawiony przy udziale kombinacji syntetycznych (polialfaolefin) i rafinowanych rozpuszczalnikowo parafinowych olejów bazowych oraz specjalnego pakietu dodatków uszlachetniających.MULTIGEAR MTF 75W-80W zapewnia właściwą pracę synchronizatorów ręcznych skrzyń biegów podczas przełączania biegów.

Zalety
MULTIGEAR MTF 75W-80W został opracowany specjalnie z myślą o współczesnych, wysilonych ręcznych skrzyniach biegów samochodów ciężarowych i jest wynikiem dbałości o odporność oleju na utlenianie i jego stabilność termiczną, o ochronę przekładni zębatych przed powstawaniem zjawisk pittingu oraz dbałości o trwałość łożysk skrzyń biegów. MULTIGEAR MTF 75W-80W przewyższa konwencjonalne oleje do ręcznych skrzyń biegów w zakresie odporności na utlenianie i stabilności termicznej. Produkt ten jest w stanie wytrzymać przedłużające się obciążenia wysokotemperaturowe nawet w temperaturach sięgających 150°C. Specjalna kombinacja dodatków przeciwzużyciowych i dodatków na wysokie naciski zapewnia doskonałą ochronę przekładni zębatych przy jednoczesnej wysokiej odporności oleju na utlenianie i wysokiej stabilności termicznej. Technologia oleju MULTIGEAR MTF 75W-80W została tak dobrana, by poprzez wyjątkowe własności cierne, zapewnić łatwe zmiany biegów zarówno w niskich temperaturach jak i w temperaturach charakterystycznych dla ustalonych warunków pracy skrzyni biegów. Semisyntetyczna baza olejowa oznacza, że MULTIGEAR MTF 75W-80W charakteryzuje się doskonałą płynnością w niskich temperaturach, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej lepkości w wysokich temperaturach eksploatacji. Ponadto dzięki odpowiedniej bazie olejowej MULTIGEAR MTF 75W-80W może uzyskiwać dłuższe okresy między wymianami w porównaniu do konwencjonalnych olejów do ręcznych skrzyń biegów.

MULTIGEAR MTF 75W-80W zapewnia także następujące walory użytkowe:

  • odporność na pienienie
  • ochronę przed rdzą
  • kompatybilność z elastomerami zapobiegającą przed nieszczelnością uszczelnień

Zastosowanie
MULTIGEAR MTF 75W-80W zalecany jest do stosowania w ręcznych skrzyniach biegów pojazdów samochodowych wymagających olejów spełniających klasę jakości API GL-4.
MULTIGEAR MTF 75W-80W może być używany w tych zastosowaniach, w których producenci przekładni rekomendują oleje spełniające klasy lepkości SAE 75W, SAE 80W lub SAE 75W-80W.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l

MULTIGEAR MTF 75W-80W posiada następujące zatwierdzenia :
MAN Standard 341 type TL
DAF
ZF TE-ML-02D
Eaton

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż produkty posiadające zatwierdzenia ZF TE-ML-02D są odpowiednie dla niemal wszystkich przekładni ZF włączając AS Tronic Mid, AS Tronic 2 i TC Tronic, a także włączając przekładnie wyposażone w intardery ZF.
MULTIGEAR MTF 75W-80W może być stosowany w innych typach skrzyń biegów wyposażonych w intardery (np. Scania) i retardery (Voith).

MULTIGEAR MTF 75W-80W może ponadto być używany w następujących zastosowaniach:
MB 235.4
MB Unimog
Volvo Truck (typowe przebiegi między wymianami)

MULTIGEAR MTF 75W-80W Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,876
Temperatura zapłonu (COC) °C 228
Temperatura płynięcia °C -48
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 62
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 9,2
Lepkość dynamiczna w temperaturze -40°C mPa.s 120000
Wskaźnik lepkości - 129
Korozja miedzi, 3h, 121°C - 1A
Obciążenie niszczące FZG A/8,3/90 - 12+
Oznaczenie kodowe - 30439

* - pola wymagane