Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Multigear

Multigear

Opis

Multigear 80W-140 jest wielosezonowym olejem do przekładni samochodowych, zestawionym przy udziale bazowego oleju parafinowego i pakietu dodatków EP podnoszących zdolności do przenoszenia wysokich obciążeń. Spełnia wymagania jakościowe API GL-4, GL‑5 oraz wymagania lepkościowe SAE 80W‑140.

Zalety
Nowoczesne pojazdy samochodowe oraz maszyny budowlane stawiają surowe wymagania donośnie olejów przekładniowych. Wyższe obciążenia oraz cięższe warunki eksploatacyjne spowodowały podwyższenie temperatur pracy skrzyń biegów oraz przekładni głównych. To z kolei doprowadziło do zwiększenia wymagań odnośnie olejów przekładniowych w zakresie ich stabilności termicznej, odporności na degradację starzeniową oraz ochrony przed tworzeniem osadów. Bardzo dobra stabilność termiczna oleju Multigear 80W-140 pozwala na skuteczną ochronę najważniejszych części przekładni przed tworzeniem się osadów, szlamów i lakierów w wysokich temperaturach pracy. Wysokojakościowy pakiet dodatków uszlachetniających zawartych w oleju Multigear 80W-140 zapewnia ochronę przekładni w warunkach wysokich obciążeń mechanicznych przed naprężeniami powierzchniowymi zapobiegając w ten sposób przed zjawiskami złuszczania, powstawania wżerów, pittingiem oraz zużyciem. Cierne właściwości oleju Multigear 80W-140 zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu prawidłowej pracy synchronizatorów w skrzyniach biegów.
Dzięki wyjątkowym własnościom użytkowym olej Multigear 80W-140 może być stosowany zarówno w manualnych skrzyniach biegów jak i przekładniach głównych, co pozwala na używanie mniejszej ilości gatunków olejów.
Ponadto olej Multigear 80W-140 charakteryzuje się następującymi walorami użytkowymi:

  • wysoką odpornością na pienienie
  • ochroną przed rdzewieniem
  • kompatybilnością z uszczelkami

Zastosowania
Olej Multigear 80W-140 zalecany jest do stosowania  w ręcznym skrzyniach biegów pojazdów samochodowych wymagających olejów z dodatkami typu EP spełniających klasę jakości GL-4 lub GL-5 wg API oraz w hipoidalnych przekładniach głównych wymagających olejów przekładniowych z dodatkami typu EP spełniających klasę jakości API GL-5. Olej Multigear 80W-140 spełnia ponadto klasyfikację API MT-1.
Multigear 80W-140 może być stosowany w urządzeniach,  w których zaleca się używanie olejów o klasach lepkości  SAE 80W-140, SAE 85W-140 oraz SAE 140.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się  z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
208l

Olej Multigear 80W-140 spełnia następujące wymagania:
API GL-4 / GL-5 / MT-1
SAE 80W-140
Scania STO 1:0 (dla ręcznych skrzyń biegów pracujących w zakresie temperatur otoczenia od –10°C do powyżej +30°C oraz dla przekładni głównych pracujących w temperaturach otoczenia od -30°C do powyżej +30°C)

Multigear 80W-140 Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze15°C kg / L 0,905
Temperatura zapłonu (COC) °C 204
Temperatura płynięcia °C -36
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C cSt 216
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C cSt 25,0
Lepkość Brookfielda w temperaturze - 26°C mPa.s 120000
Wskaźnik lepkości - 146
Korozja miedzi (po 3h w temperaturze 121°C) - 1A
Odporność na ścinanie, 20h (lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C) cSt 23,4
Obciążenie niszczące na aparacie FZG, A/8,3/90 - 12+
Oznaczenie kodowe - 33231

* - pola wymagane