Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
MTF 94

MTF 94

Opis

MTF 94 jest olejem do ręcznych skrzyń biegów o specyficznych właściwościach, zestawionym przy udziale niekonwencjonalnych olejów bazowych i wysokowydajnego pakietu dodatków uszlachetniających. MTF 94 jest odpowiedzią na rosnące wymagania stawiane przez nowoczesne przekładnie w zakresie ochrony przed zjawiskiem pittingu oraz w zakresie trwałości łożysk.

Zalety
Olej przekładniowy MTF 94 zapewnia wyjątkową stabilność termiczną i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach, ochronę przeciw rdzy i korozji, odporność przeciw tworzeniu piany oraz zgodność z materiałami stosowanymi w produkcji skrzyń biegów włączając różnego rodzaju elastomery i części  z tworzyw sztucznych.
Technologia dodatków zastosowana przy produkcji oleju Rover MTF 94 nadaje mu wyjątkowe własności cierne ułatwiające płynną zmianę biegów zarówno w niskich jak  i wysokich temperaturach pracy, jak również zachowuje te własności przez znacznie dłuższy okres czasu niż inne oleje do ręcznych skrzyń biegów dostępne na rynku. Olej MTF 94 pozytywnie przeszedł testy na zgodność z różnymi materiałami używanymi do produkcji synchronizatorów. Odpowiednio dobrana kombinacja dodatków EP (duże naciski) i przeciwzużyciowych zapewnia doskonałą ochronę elementów przekładni  w ekstremalnych warunkach pracy. 
MTF 94 wytrzymuje długie oddziaływanie wysokich temperatur pracy, nawet do 150°C. Ponadto olej ten, dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości umożliwia bezawaryjną pracę w szerokim zakresie temperatur otoczenia, zapewniając łatwą pompowalność w niskich temperaturach przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednio wysokiej lepkości w temperaturach wysokich.
Używanie oleju MTF 94 umożliwia stosowanie dłuższych przebiegów między wymianami oleju w porównaniu z przebiegami uzyskiwanymi na innych olejach dostępnych na rynku.

Zastosowanie
Olej MTF 94 może być używany w różnego typu ręcznych, zsynchronizowanych skrzyniach biegów, dla których zaleca się stosowanie olejów spełniających klasyfikacje lepkościowe  SAE 75W-80W lub SAE 80W oraz specyfikacje jakościowe API GL-4. Korzyści wynikające  z zastosowania oleju MTF 94 uwidaczniają się szczególnie w tych przekładniach, w których  w przypadku stosowania innych olejów, występują trudności ze zmianą biegów.
Olej MTF 94 może być również używany  w lekko obciążonych skrzynkach rozdzielczych,  w których zastosowano przekładnie inne niż hipoidalne. Może być także stosowany  w przekładniach głównych  z samoblokującym  mechanizmem różnicowym typu ZEXEL.

Bezpieczeństwo użytkowanie
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
1l20l208l

Olej MTF 94 zalecany jest do stosowania w modelach Rover wyposażonych w skrzynie biegów PG-1 (45, MGF) lub skrzynie Getrag 283 (75), a także w skrzynie R65 konstruowane od połowy 2000 roku (25, 45). Może być także używany do smarowania ręcznych skrzyń biegów wszystkich pojazdów marki Landrover.

Dodatkowo MTF 94 może być również stosowany w ręcznych skrzyniach biegów samochodów marki Honda.

MTF 94 Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15 °C kg/l 0,886
Temperatura zapłonu (COC) °C 208
Temperatura płynięcia °C ‑45
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 53
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 10,5
Lepkość dynamiczna w temperaturze -30°C mPa.s 9000
Lepkość dynamiczna w temperaturze -40°C mPa.s 60000
Wskaźnik lepkości - 191
Odporność na ścinanie, 20h (lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C) mm2/s 8,0
Stopień obciążenia niszczącego na maszynie FZG A/8.3/90 - 11
Oznaczenie kodowe - 30378

* - pola wymagane