Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Havoline CHL 8642

Havoline CHL 8642

Opis

Havoline CHL 8642 to najnowszej generacji, wysokiej jakości olej do elektryczno-hydraulicznych oraz hydraulicznych systemów wspomagania układów kierowniczych.
Havoline CHL 8642 zestawiono przy użyciu syntetycznych olejów bazowych oraz odpowiednio wyselekcjonowanych dodatków uszlachetniających zapewniających wyjątkowe własności użytkowe w niskich temperaturach pracy. Ponadto Havoline CHL 8642 zawiera unikalne dodatki przyczyniające się do obniżenia hałaśliwości pracy pomp układów wspomagania.

Zalety
Olej Havoline CHL 8642 posiada następujące walory użytkowe:

  • chroni elementy układów wspomagania przed rdzą, korozją oraz zużyciem mechanicznym
  • posiada doskonałą płynność w niskich temperaturach otoczenia
  • posiada wysoką odporność na utlenianie
  • zapewnia ochronę przewodów i uszczelnień
  • zmniejsza hałaśliwość pomp układów wspomagania

Zastosowanie
Olej Havoline CHL 8642 zalecany jest do stosowania w systemach wspomagania układów kierowniczych. Szczególnie polecany jest do układów, których producenci wymagają bardzo dobrej płynności oleju w niskich temperaturach otoczenia.

Bezpieczeństwo użytkowa
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
1l

Olej Havoline CHL 8642 posiada zatwierdzenie:
MAN M3289

oraz spełnia wymagania następujących norm:
VW TL521.46
DaimlerChrysler 345.0

Havoline CHL 8642 Jednostka Wartość
Barwa - zielona
Gęstość w temperaturze 15 °C kg/L 0,823
Temperatura zapłonu (COC) °C 156
Temperatura płynięcia °C ‑54
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 19,2
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 6,3
Lepkość dynamiczna w temperaturze ‑40°C mPa.s 840
Wskaźnik lepkości - 322
Korozja miedzi (3 godz., 100°C) - 1A
Skłonność do pienienia (sekw. I, II, III) :
- po przedmuchiwaniu
- 10 minut po przedmuchiwaniu

ml/ml/ml
ml/ml/ml

0/0/0
0/0/0
Oznaczenie kodowe - 40333

* - pola wymagane