Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Geartex LS

Geartex LS

Opis

GEARTEX LS 85W-90 jest bardzo wysokiej jakości parafinowym olejem mineralnym uszlachetnionym dodatkami EP zapewniającymi zgodność z wymaganiami klasyfikacji API GL‑5.

Zalety
GEARTEX LS 85W-90 jest skomponowany specjalnie z przeznaczeniem do stosowania  w samoblokujących mechanizmach różnicowych i w związku z tym zawiera również modyfikator tarcia, zapobiegający głośnej pracy i wibracjom wywoływanym przez drgania cierne powstające podczas pracy mechanizmu blokującego.

Zastosowanie
Oleje GEARTEX LS 85W-90 są polecane do przekładni hipoidalnych tylnych osi, szczególnie gdy są wyposażone  w samoblokujący mechanizm różnicowy i gdy zalecane jest stosowanie olejów EP odpowiadających wymaganiom API GL‑5.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano  w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie

Dostępne pojemności
20l60l208l1000l

Oleje GEARTEX LS 85W-90 spełniają następujące wymagania:
API GL-5
SAE 85W-90

i posiadają następujące zatwierdzenia:
ZF TE‑ML‑05C
ZF TE-ML-12C
ZF TE-ML-16E

GEARTEX LS 85W-90 Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15°C kg/l 0,902
Temperatura zapłonu (COC) °C 210
Temperatura płynięcia °C ‑30
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 177
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 16,8
Wskaźnik lepkości - 100
Lepkość dynamiczna w temperaturze ‑12°C mPa.s 16000
Stopień obciążenia niszczącego na maszynie FZG A/8.3/90 - 12+
Oznaczenie kodowe - 20843

* - pola wymagane