Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Geartex EP-B

Geartex EP-B

Opis

Oleje z serii GEARTEX EP‑B są to bardzo wysokiej jakości parafinowe oleje mineralne  z dodatkami substancji EP zapewniającymi zgodność z wymaganiami  klasyfikacji API GL‑5.
Do rodziny olejów GEARTEX EP‑B należą:

  • GEARTEX EP‑B 80W
  • GEARTEX EP‑B 85W‑90

Zalety
Oleje GEARTEX EP‑B zapewniają wysokie osiągi, smarność i wysoki wskaźnik lepkości, dużą odporność na utlenianie, niską temperaturę krzepnięcia i skuteczną ochronę przed korozją.

Zastosowanie
GEARTEX EP‑B jest polecany do samochodowych skrzyń biegów i przekładni kierowniczych, do których jest wymagane stosowanie olejów EP odpowiadających warunkom API GL‑5. Oleje te są również zalecane do stosowania w przekładniach hipoidalnych, przekładniach stożkowych śrubowych, przekładniach dwustopniowych i wszystkich podwójnych przekładniach głównych włączając przekładnie ślimakowe.
GEARTEX EP‑B nie powinien być stosowany  w przekładniach ślimakowych jednostopniowych gdzie temperatura oleju przekracza 95°C, ani  w ręcznych skrzyniach biegów ZF  o maksymalnych wymaganiach GL‑4 wg. API.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l

GEARTEX EP‑B posiada następujące zatwierdzenia:
ZF TE‑ML‑05A (85W-90)
TE‑ML‑07A (85W-90)
TE‑ML‑12A (85W-90)
TE‑ML‑16C (85W-90)
TE‑ML‑17B (85W-90)
DC 235.0 (85W-90)
MAN 342 (80W; 85W-90))

GEARTEX EP‑B Jednostka 80W 85W‑90
Gęstość w temperaturze 15°C kg/l 0,892 0,900
Temperatura zapłonu (COC) °C 210 220
Temperatura płynięcia °C ‑36 ‑33
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 71 175
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 9,0 16,8
Wskaźnik lepkości - 101 103
Lepkość dynamiczna w temperaturze ‑26°C mPa.s 35000 -
Lepkość dynamiczna w temperaturze ‑12°C mPa.s - 15000
Stopień obciążenia niszczącego na maszynie FZG A/8.3/9 - 12+ 12+
Oznaczenie kodowe - 02315 24208

* - pola wymagane