Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Geartex EP-A

Geartex EP-A

Opis

Oleje z serii GEARTEX EP‑A są to bardzo wysokiej jakości parafinowe oleje mineralne  z dodatkami substancji EP zapewniającymi zgodność z wymaganiami klasyfikacji API GL‑4.
Do rodziny olejów GEARTEX EP‑A należą:

  • GEARTEX EP-A 75W-90
  • GEARTEX EP‑A 80W
  • GEARTEX EP‑A 85W-90

Zalety
Oleje GEARTEX EP‑A zapewniają wysokie osiągi, smarność i wysoki wskaźnik lepkości, dużą odporność na utlenianie, niską temperaturę płynięcia i skuteczną ochronę przed korozją.

Zastosowanie
GEARTEX EP‑A jest polecany do samochodowych skrzyń biegów, przekładni kierowniczych i przekładni hipoidalnych tylnych mostów, do których jest wymagane stosowanie olejów EP odpowiadających warunkom API GL‑4.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w karcie bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l

GEARTEX EP‑A posiada następujące zatwierdzenia:
ZF TE‑ML‑02A (80W)
TE‑ML‑08 (80W)
TE‑ML‑17A (80W)
DC 235.1 (80W, 85W-90)
MAN Norm 341 (80W)

GEARTEX EP‑A Jednostka 75W-90 80W 85W-90
Gęstość przy 15°C kg/l 0,882 0,889 0,895
Temperatura zapłonu (COC) °C 190 220 230
Temperatura płynięcia °C -45 ‑36 ‑24
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 77,3 82 178
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 14,3 9,5 16,5
Wskaźnik lepkości - 193 100 100
Lepkość dynamiczna w temperaturze -40°C mPa.s 100000 - -
Lepkość dynamiczna w temperaturze ‑26°C mPa.s - 70000 -
Lepkość dynamiczna w temperaturze ‑12°C mPa.s - - 18000
Stopień obciążenia niszczącego na maszynie FZG A/8.3/9 - 12+ 12+ 12+
Oznaczenie kodowe - 32068 01950 01951

* - pola wymagane