Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Cold Climate Power Steering Fluid

Cold Climate Power Steering Fluid

Opis

Cold Climate Power Steering Fluid (zwany dalej CC PSF) to olej do systemów wspomagania układów kierowniczych zestawiony przy udziale kombinacji syntetycznych  i mineralnych olejów bazowych oraz odpowiednio dobranego pakietu dodatków uszlachetniających.  CC PSF zapewnia doskonałą pracę systemów wspomagania i redukuje poziom hałasu towarzyszącego pracy pomp stosowanych w układach wspomagania.

Zalety
CC PSF zapewnia następujące walory użytkowe:

  • ochronę przed rdzą, korozją i zużyciem
  • doskonałą płynność w niskich temperaturach
  • bardzo dobrą odporność na utlenianie
  • kompatybilność z materiałami uszczelek i przewodów
  • zmniejszenie hałaśliwości pracy pompy

Zastosowanie
CC PSF został opracowany zgodnie z wymaganiami firmy General Motors (Delphi Saginaw) odnośnie płynów 
przeznaczonych do stosowania w systemach wspomagania układów kierowniczych.
CC PSF może być również stosowany w systemach wspomagania układów kierowniczych innych producentów, szczególnie w systemach wymagających płynów typu ATF (Automatic Transmission Fluid) o bardzo dobrych charakterystykach w niskich temperaturach pracy.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się   z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l

CC PSF posiada następujące zatwierdzenia:
ZF TE-ML-09B
Land Rover: wszystkie pojazdy (systemy wspomagania układów kierowniczych oraz systemy typu ACE)

Ponadto CC PSF może być stosowany układach wymagających spełniania standardów General Motors (9985835), Chrysler (MS 5931) oraz Saab.

Cold Climate Power Steering Fluid Jednostka Wartość
Barwa - zielona
Gęstość w temperaturze 15°C kg / L 0,860
Temperatura zapłonu (COC) °C 215
Temperatura płynięcia °C -51
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C cSt 26,5
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C cSt 6,4
Lepkość Brookfielda w temperaturze - 30°C mPa.s 1300
Lepkość Brookfielda w temperaturze - 40°C mPa.s 4500
Wskaźnik lepkości - 206
Korozja miedzi po 3h w temperaturze 150°C - 1A
Odporność na ścinanie, 20h - lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C cSt 4,5
Obciążenie niszczące na aparacie FZG, A/8,3/90 - 12+
Oznaczenie kodowe - 33270

* - pola wymagane