Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Textran V 32

Textran V 32

Opis

Textran V 32 to olej przekładniowo-hydrauliczny, zestawiony przy udziale rafinowanych rozpuszczalnikowo olejów bazowych i pakietu dodatków uszlachetniających, zapewniający doskonałe właściwości nawet przy szczególnie dużych naciskach. Textran V 32 został specjalnie opracowany w celu smarowania bardzo obciążonych przemienników momentu obrotowego i przekładni turbo.

Zalety
Textran V 32 zestawiono z wykorzystaniem dodatków uszlachetniających zapewniających doskonałą ochronę przed rdzą i korozją, dobre wydzielanie powietrza  i niską skłonność do pienienia. Textran V 32 charakteryzuje się dobrą odpornością na utlenianie  i tworzenie szlamu. Textran V 32 zapewnia doskonałą pracę przy bardzo wysokich naciskach oraz ochronę przed zużyciem. 

Zastosowanie
Textran V 32 zalecany jest do stosowania w:

  • sprzęgłach turbo firmy Voith w przemyśle, żegludze i na kolei
  • przemiennikach momentu firmy Voith  w lokomotywach manewrowych i ciężkim sprzęcie budowlanym
  • hamulcach hydrodynamicznych firmy Voith na kolei i w ciężkich pojazdach samochodowych

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się  z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l

Textran V 32 posiada następujące zatwierdzenia:
Voith 3625-006072 (sprzęgła turbo typu „S”, „TP” i „DTP” oraz hamulce hydrodynamiczne typu „VIR”)
Voith 3625-006073 (turbosprzęgła typu „R” o zmiennych prędkościach)

Uwaga:
Do turbosprzęgieł typu „T” firmy Voith zalecany jest olej hydrauliczny Rando HD 32 posiadający stosowne zatwierdzenie firmy Voith pod numerem 3625-6031.

Textran V 32 Jednostka Wartość
Gęstość w temperaturze 15°C kg/ l 0,873
Temperatura zapłonu (COC) ºC 220
Temperatura płynięcia °C -39
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC mm2/s 32
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 ºC mm2/s 5,5
Wskaźnik lepkości - 109
Stopień obciążenia niszczącego na maszynie FZG (A/8.3/90) - 12+
Zdolność wydzielania powietrza min 4
Skłonność do pienienia (sek. I / II /)
- po przedmuchiwaniu
- 10 minut po przedmuchiwaniu

ml/ml/ml
ml/ml/ml

10 / 20
0 / 0
Oznaczenie kodowe - 24475

* - pola wymagane