Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Synlube WS

Synlube WS

Opis

Synlube WS to rodzina syntetycznych olejów przekładniowych o doskonałych walorach użytkowych do stosowania w ciężkich warunkach eksploatacyjnych.
Oleje Synlube WS zestawione są na bazie rozpuszczalnych  w wodzie glikoli polialkilenowych i zapewniają doskonałe właściwości EP (Extreme Pressure) oraz wyjątkową ochronę przed mikropittingiem. Ponadto oleje Synlube WS wykazują doskonałą stabilność termiczną oraz bardzo dobre właściwości ochronne przed korozją.
Rodzina olejów Synlube WS obejmuje następujące produkty:

 • Synlube WS 150
 • Synlube WS 220
 • Synlube WS 320
 • Synlube WS 460
 • Synlube WS 680
 • Synlube WS 1000

Zalety
Oleje Synlube WS posiadają następujące walory użytkowe:

 • wyjątkowe właściwości ochronne przed zjawiskiem mikropittingu
 • doskonałe właściwości EP
 • wysoką stabilność termiczną
 • dobrą odporność na utlenianie
 • niską tendencję do tworzenia szlamów
 • dobre właściwości przeciwkorozyjne

Zastosowanie
Oleje serii Synlube WS znajdują zastosowania  w następujących typach przekładni przemysłowych:

 • walcowych o zębach skośnych
 • stożkowych o zębach skośnych
 • planetarnych
 • ślimakowych

Oleje serii Synlube WS mogą być stosowane do smarowania przekładni zębatych, łańcuchów, przenośników oraz łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych.

Kompatybilność
Oleje Synlube WS nie są mieszalne z olejami mineralnymi. Dla zapewnienia maksymalnych właściwości użytkowych olejów serii Synlube WS, nie powinno się ich mieszać z innymi olejami na bazie poliglikoli.
Mieszanie olejów serii Synlube WS z olejami serii Synlube CLP może powodować zmiany w wyglądzie oleju, jednakże mogące się pojawić zmętniania nie mają wpływu na własności użytkowe olejów Synlube WS.
Oleje Synlube WS są kompatybilne z typowymi materiałami uszczelniającymi. W zastosowaniach przy wysokich temperaturach eksploatacyjnych zaleca się używanie takich materiałów uszczelniających jak: kauczuki nitrylowe (NBR),  fluoro-silikonowe lub winylo-metylowe polisiloksany (Q).
Oleje Synlube WS nie są kompatybilne z elastomerami na bazie poliuretanu, skórą, korkiem, azbestem, papierem  i tekturą.
Zaleca się stosowanie olejów Synlube WS  w przekładniach, których wewnętrzne powierzchnie nie są pokrywane powłokami lakierniczymi lub są pokrywane odpowiednio wytrzymałymi powłokami, takimi jak dwu-składnikowe preparaty epoksydowe.

Procedura płukania
Zmiana środka smarowania z oleju mineralnego lub oleju serii Synlube CLP na olej serii Synlube WS wymaga zastosowania następującej procedury płukania przekładni:

 • uruchomić przekładnię napełnioną dotychczasowym olejem (mineralnym lub z serii Synlube CLP) w celu rozgrzania oleju w układzie, a następnie całkowicie spuścić olej zwracając szczególną uwagę na te miejsca w układzie, w których olej może zostać uwięziony i oczyścić układ z pozostałości szlamów.
 • napełnić układ olejem Synlube WS w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania i uruchomić układ na pewien czas bez poddawania go obciążeniom eksploatacyjnym, a następnie po zatrzymaniu układu spuścić z niego olej płuczący.
 • sprawdzić stan techniczny uszczelnień układu, które  w kontakcie z olejem Synlube WS mogły ulec skurczeniu. Choć  pozytywny wynik sprawdzenia szczelności układu po zabiegu płukania olejem Synlube WS jest w większości przypadków potwierdzeniem dobrego stanu technicznego uszczelnień, to jednak zaleca się wymianę uszczelek przed docelowym napełnieniem układu olejem Synlube WS. Wymiana uszczelek jest konieczna zawsze wtedy, gdy inspekcja po zabiegu płuczącym wykazuje pogorszenie stanu technicznego uszczelnień.
 • po docelowym napełnieniu układu świeżym ładunkiem oleju Synlube WS zaleca się sprawdzenie stanu technicznego oleju po 1 lub 2 dniach pracy w układzie dla wykluczenia zanieczyszczenia oleju ciałami obcymi. Zanieczyszczenie oleju innymi środkami smarującymi może, w pewnych sytuacjach prowadzić do powstania szlamów, pienienia lub innych problemów eksploatacyjnych.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się  z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l

Rodzina olejów Synlube WS spełnia wymagania norm:
DIN 51517 część 3 CLP
SKF (sekcje suszące zakładów papierniczych)
oraz posiada zatwierdzenie firmy Flender.

Synlube WS Jednostka 150 220 320 460 680 1000
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 1,0527 1,0575 1,0625 1,0667 1,0729 1,0750
Lepkość kinem. w temp. 40°C mm2/s 150 220 320 460 680 1000
Lepkość kinem. w temp. 100°C mm2/s 25 41,8 61,6 85,3 126,8 156,4
Temperatura zapłonu (COC) °C 284 284 282 284 284 296
Temperatura płynięcia °C -42 -42 -42 -36 -33 -30
Wskaźnik lepkości - 227 241 252 262 272 284
Korozja na płytce miedzianej (3h, 100°C) - 1B 1B 1B 1B 1B 1B
Test na korozję (woda destylowana) - pozyt. pozyt. pozyt. pozyt. pozyt. pozyt.
Test na pienienie, sekw. I ml/ml 100/0 100/0 40/0 100/0 100/0 100/0
Test na pienienie, sekw. II ml/ml 30/0 30/0 10/0 30/0 30/0 30/0
Test na pienienie, sekw. III ml/ml 100/0 100/0 40/0 100/0 100/0 100/0
Test na aparacie FZG (A/8,3/90) -   >12   >12    
Test na aparacie FZG (A/16,6/90) -   >12        
Test na aparacie FZG (A/16,6/140) -   12        
Test na aparacie FZG (mikropitting, 90°C)
Stopień obciążenia niszczącego (FVA I-IV)

-
 
10
       
Test na aparacie FZG (mikropitting, 60°C)
Stopień obciążenia niszczącego (FVA I-IV)

-
 
10
       
Test na aparacie 4-kulowym:
(średnica skazy)

mm

0,32

0,33

0,33

0,35

0,33

0,37
Oznaczenie kodowe - 00986 00992 01000 01001 01006 01015

* - pola wymagane