Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Pinnacle EP

Pinnacle EP

Opis

Pinnacle EP to seria wysokiej jakości syntetycznych olejów przeznaczonych do stosowania w przekładniach przemysłowych,  a także w przekładniach pojazdów mechanicznych, pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych i narażonych na obciążenia udarowe, wysokie temperatury  oraz zanieczyszczenie wodą.
Oleje Pinnacle EP zestawiono przy udziale kombinacji stabilnych termicznie polialfaolefin  i poliolestrów oraz wydajnego pakietu dodatków uszlachetniających zapewniających doskonałe własności EP i ochronę przed zużyciem. Oleje Pinnacle EP posiadają bardzo dobre własności przeciwpienne i wydzielania powietrza, zapewniają ochronę przed rdzą i korozją miedzi. Wysoki wskaźnik lepkości oraz niska temperatura płynięcia w porównaniu do mineralnych olejów przekładniowych, nadają olejom Pinnacle EP bardzo dobre walory użytkowe w niskich temperaturach eksploatacyjnych oraz obniżają straty mechaniczne przeniesienia napędu  w ustalonych warunkach pracy przekładni.
Rodzina olejów Pinnacle EP obejmuje następujące produkty :

  • Pinnacle EP 220
  • Pinnacle EP 320
  • Pinnacle EP 460

Zalety
Oleje przekładniowe Pinnacle EP zapewniają następujące walory użytkowe:

  • doskonałe własności EP
  • szeroki zakres temperatur pracy dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości i niskiej temperaturze płynięcia
  • szybkie wydzielanie powietrza
  • podwyższoną stabilność termiczną
  • długą żywotność dzięki bardzo dobrej odporności na utlenianie
  • ochronę korozyjną

Oleje Pinnacle EP są całkowicie kompatybilne  z olejami mineralnymi.
Seria olejów Pinnacle EP charakteryzuje się wyjątkowo niskim współczynnikiem tarcia. Ich doskonałe własności smarujące powodują obniżenie strat mechanicznych przekładni, zmniejszenie zużycia jej elementów oraz obniżenie temperatur pracy i wydłużenie żywotności eksploatacyjnej samego oleju.

Zastosowanie
Oleje z rodziny Pinnacle EP  mogą być stosowane  w różnego rodzaju przekładniach mechanicznych, włączając w to zarówno przekładnie przemysłowe jak i jednostki stosowane w pojazdach mechanicznych. Zalecane są w szczególności do pracy w bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych, w których stosowanie olejów mineralnych oznaczałoby konieczność stosowania krótkich okresów między wymianami oleju.
Do typowych zastosowań olejów Pinnacle EP należą zamknięte przekładnie zębate, reduktory prędkości, łożyska toczne i ślizgowe, sprzęgła podatne, napędy łańcuchowe.  Oleje te mogą być używane do smarowania przekładni walcowych  o zębach prostych, przekładni stożkowych oraz przekładni z kołami o zębach daszkowych. Mogą być stosowane w układach smarowania kąpielowego, obiegowego oraz natryskowego. 

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l

Oleje z rodziny Pinnacle EP spełniają wymagania użytkowe:
U.S. Steel 224
AGMA 250.04 (dla zamkniętych przekładni przemysłowych)
AGMA 251.02 (dla otwartych przekładni przemysłowych)
DIN 51517 cz. 3 CLP

Ponadto oleje Pinnacle EP posiadają zatwierdzenia firmy David Brown (typ H).

Pinnacle EP Jednostka 220 320 460
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,853 0,855 0,856
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C mm2/s 220 320 460
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C mm2/s 26,1 35,2 46,5
Temperatura zapłonu (COC) °C 234 240 246
Temperatura płynięcia °C -48 -42 -39
Wskaźnik lepkości - 154 159 163
Demulgowalność, 40-40, 82°C min 5 10 10
Liczba kwasowa mgKOH/g 0,57 0,61 0,62
Test na korozję miedzi, 3h, 100°C - 1B 1B 1B
Test na korozję, woda destylowana - pozyt. pozyt. pozyt.
Test na korozję, woda morska - pozyt. pozyt. pozyt.
Test na pienienie, sekw. I ml/ml 0/0 0/0 0/0
Test na pienienie, sekw. II ml/ml 0/0 0/0 0/0
Test na pienienie, sekw. III ml/ml 0/0 0/0 0/0
Test na aparacie FZG, A/16.6/90 - >12 >12 >12
Test na aparacie FZG, A/8.3/90 - >12 >12 >12
Test na aparacie czterokulowym:
średnica skazy
obciążenie zespawania

mm
N

0,3
2500

0,3
2500

0,3
2500
Test na aparacie TIMKENA lbs 75 75 75
Oznaczenie kodowe - 2083 2081 2084

* - pola wymagane