Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
White Oil Pharm

White Oil Pharm

Opis

White Oil Pharm to rodzina olejów bezbarwnych, przezroczystych, bezwonnych i niefluorescencyjnych należących do grupy olejów białych.

Zalety
Oleje z rodziny White Oil Pharm spełniają standardy czystości wg farmakopei niemieckiej (DAB), brytyjskiej oraz U.S. Food and Drug Administration (FDA 21 CFR 178.3620 i FDA 21 CFR 172.878).
White Oil Pharm zapewniają stabilną jakość, wysoką odporność na zmianę koloru i utlenianie.

Zastosowanie
Oleje z rodziny White Oil Pharm znajdują zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu :

  • farmakologicznym
  • kosmetycznym
  • spożywczym
  • gumowym i tworzyw sztucznych
  • papierniczym
  • piekarniczym
  • włókienniczym
  • rolniczym
  • mechanicznym precyzyjnym

Olejów White Oil Pharm używa się w przemyśle farmakologicznym i kosmetycznym jako materiały bazowe maści, kremów do skóry, preparatów do włosów, olejków do opalania i olejków zmiękczających skórę, jako składniki olejków kąpielowych dla dzieci, płynów kosmetycznych, szminek, olejków do masażu, środków przeczyszczających, itp.
W przemyśle spożywczym oleje White Oil Pharm mogą być używane jako oleje impregnujące do opakowań świeżych owoców, warzyw i jaj, zmiękczacze polistyrenu i innych tworzyw sztucznych używanych do pakowania żywności.
W przemyśle chemicznym White Oil Pharm stosowane są w produkcji polistyrenu, jako olej do form przy produkcji tworzyw sztucznych, w produkcji nośnika olejowego dla środków przeciw szkodnikom oraz środków owadobójczych.
Ponadto oleje z rodziny White Oil Pharm mogą być stosowane jako oleje smarujące precyzyjne instrumenty medyczne, urządzenia napełniające i pakujące przemysłu spożywczego, cylindry sprężarek przy produkcji napojów.
Oleje White Oil Pharm są również zalecane do stosowania jako oleje do włókien celulozowych oraz jako środki polerujące i przeciwpienne.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
208l1000l
White Oil Pharm Jednostka 30 40 70
Barwa - brak brak brak
Zapach - brak brak brak
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,847 0,865 0,852
Temperatura zapłonu (COC) °C 156 182 215
Temperatura płynięcia °C -12 -12 -9
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C mm2/s 32 38 68
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 14,4 16,5 24
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 3,1 3,5 4,5
Zawartość węglowodorów parafinowych % 61 65 68
Zawartość węglowodorów naftenowych % 39 35 32
Zawartość węglowodorów aromatycznych % 0 <1 0
Oznaczenie kodowe - 29926 29927 29929

* - pola wymagane