Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Way Lubricant X

Way Lubricant X

Opis

Way Lubricant X to rodzina olejów stworzonych specjalnie do smarowania prowadnic obrabiarek do metali. Zostały zestawione przy udziale głęboko rafinowanych parafinowych olejów bazowych z dodatkami przeciwzużyciowymi i EP zawierającymi nieaktywną siarkę zapewniając w ten sposób trwały film olejowy pomiędzy ślizgającymi się powierzchniami. Oleje Way Lubricant X nie zawierają chloru co sprawia, że są bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. Rodzina olejów Way Lubricant X obejmuje następujące klasy lepkościowe ISO VG: 68, 220, 320 i 460.

Zalety
Oleje Way Lubricant X posiadają wyjątkowe własności przeciwzużyciowe i zdolności do przenoszenia bardzo dużych obciążeń (EP) zapewniając w ten sposób odpowiednie smarowanie płaskich powierzchni poddanych nawet bardzo wysokim obciążeniom.
Ponadto oleje Way Lubricant X zapewniają:

  • ochronę przeciwkorozyjną
  • wyeliminowanie tzw. drgań ciernych dzięki uzyskaniu mniejszej wartości współczynnika tarcia statycznego niż kinematycznego
  • kompatybilność z większością olejów emulgujących do obróbki metali
  • bardzo dobre własności zwilżające i przylegające, ułatwiające wytworzenie trwałego filmu olejowego odpornego na ściekanie nawet z prowadnic o układzie pionowym

Zastosowanie
Oleje z rodziny Way Lubricant X przeznaczone są do smarowania prowadnic obrabiarek w szczególności tych do precyzyjnej obróbki metali.
Oleje Way Lubricant X mogą być ponadto stosowane jako oleje hydrauliczne w układach wymagających olejów klasy DIN 51524 cz.2 HLP.

Bezpieczeństwo użytkowania
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.

Dostępne pojemności
20l208l

Oleje Way Lubricant X mogą być stosowane tam gdzie wymagane są oleje spełniające poniższe specyfikacje:
Cincinnati Milacron P-47, P-50
General Motors LS-2
Europe SKC
DIN 51524 cz.2 HLP

Way Lubricant X Jednostka 68 220 320 460
Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,877 0,892 0,892 0,900
Temperatura zapłonu (COC) °C 229 241 242 264
Temperatura płynięcia °C -33 -27 -24 -18
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 68 220 320 460
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 9,81 20,9 26,32 32,0
Wskaźnik lepkości - 119 108 106 104
Korozja na płytce miedzi (3 godz. 100°C) - 1B 1B 1B 1B
Obciążenie niszczące na aparacie FZG (A/8.3/90) - >12 >12 >12 >12
Całkowita Liczba Kwasowa mgKOH/g 0,6 0,59 0,64 0,56
Oznaczenie kodowe - 31346 31347 33129 00889

* - pola wymagane